Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 2 (лютий 2019)

Нормативно-правове забезпечення закладів вищої освіти

378.091.212.2
Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти : наказ МОН України від 11.10.2018 № 1096 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2019. – № 1. – С. 10-95.

378(477)(094)
Про затвердження Методичних рекомендацій для оформлення статутів закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України : наказ М-ва освіти і науки України від 03.10.2018 № 1051 // Інформ зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2018. –
№ 11. – С. 36-40.

378
Про підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 23 січ. 2019 р. № 36 //
Уряд. кур'єр. – 2019. - 30 січ. – № 19. – С. 5.

378(477)(094)
Щодо рекомендації з академічної доброчесності для закладів вищої освіти : лист
М-ва освіти і науки України від 23.10.2018 № 1/9-650 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2018. – № 11. – С. 41-77.

Організація управлінської діяльності вищого навчального закладу

378(477.86)
Івасів Р. Мар`ян Галущак. Випереджуючи час : [до 75-річчя від дня народж. науковця, професора, зав. кафедри заг. та приклад. фізики ІФНТУНГ] / Р. Івасів // Галичина. – 2019. –
1-7 лют. – № 6. – С. 19.

378.1:374
Поперенко Л. Виклики, що стоять перед вищою освітою в галузі природничих і технічних наук, та можливі шляхи їх подолання / Л. Поперенко // Вища шк. – 2018. – № 11. –
С. 31-48.

378:37.014-5
Яцунь О. Вища освіта як агент соціальних інновацій / О. Яцунь // Вища шк. – 2018. – № 11. – С. 7-19.

378.014.543
Встановлення посадового окладу доцента, який не має вченого звання // Освіта України. – 2019. - 18 лют. –№ 7. – С. 4.

378.014.6
Вища школа: управління, фінансування, якість // Освіта України. – 2019. - 25 лют. – № 8. – С. 5.

378.014.543.3 Соціальні стипендії // Освіта України. – 2019. – 28 січ. – № 3-4. – С. 2.

Організація навчально-виховного процесу

37.014.5:378
Артемов В. Європейська система підготовки кадрів в Україні: особливості імплементації / В. Артемов // Вища шк. – 2018. – № 11. – С. 20-30.

37(477)
Співаковський О. Якісна вища освіта - шлях до гідного майбутнього України. З чого почнемо? / О. Співаковський // Голос України. – 2019. – 26 лют. – № 39. – С. 4-5.

378.147
Хлопов А. Використання диференціального числення у підготовці вчителя освітньої галузі "ТехнологіЇ" / А. Хлопов // Вища шк. – 2018. –№ 12. – С. 60-66.

378.147
Хоменко Л. Використання технології Bring Your Own Device у підготовці майбутніх учителів освітньої галузі "Технології" / Л. Хоменко // Вища шк. – 2018. –№ 12. – С. 76-85.

Вступна кампанія

378.091.212.2
Головко О. Новий старт по перепустку до вишу : [ЗНО] / О. Головко // Уряд. кур'єр. – 2019. - 6 лют. – № 24. – С. 4.

378(477.86)+378.091.212.2
Мончук О. 20 балів до сертифіката ЗНО дарує ІФНТУНГ переможцям Всеукраїнської олімпіади з шести дисциплін / О. Мончук // Галичина. – 2019. - 15-21 лют. – № 8. – С. 5.

378(477.86)+378.091.212.2 Мончук О. Незалежне оцінювання - без особливих змін / О. Мончук // Галичина. – 2019. - 15-21 лют. – № 8. – С. 5.

378.091.212.2(477.86)
Томенчук Б. Парадокси оцінювання : [про підготовку до ЗНО] / Б. Томенчук ; розмовляла Ольга Мончук // Галичина. – 2019. - 1-7 лют. – № 6. – С. 8.

378.091.212.2
Шаров О. Умови прийому - 2019 / О. Шаров // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2019. – № 1. – С. 3-9.

Наукова діяльність та міжнародне співробітництво

001.894(477)
Наумовец А. Національна академія наук України: розробки світового рівня / А. Наумовець // Голос України. – 2019. - 12 лют. – № 28. – С. 12.

001(477)
Стріха М. Українська наука на шляху до Європи / М. Стріха // Світ. – 2019. - Січень. – № 1-2. – С. 1, 2-3.