Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 12 (грудень 2019)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

378(477)(094)
Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за предметною спеціальністю 014.02 "Середня освіта. Мова та література(із зазначенням мови)"... : наказ МОН України від 17.09.2019 № 1201 // Інформ. зб. для освітян. – 2019. – № 11. – С. 47-48.

37(477)(094)
Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році : наказ МОН Україн від 30.10.2019 № 1350 // Інформ. зб. для освітян. – 2019. – № 11. –
С. 56-92.

Організація управлінської діяльності ЗВО

378.4
Гуменюк Б. Університет Драгоманова здійснив новий крок у світовий простір / Б. Гуменюк // Голос України. – 2019. – 28 листоп. – № 228. – С. 14.

378:377
Давліканова О. Побудова дуальної форми здобуття освіти: основні напрямки дискусії / О. Давліканова // Маркетинг в Україні. – 2019. – № 4. – С. 46-62.

378.4
Кирей Р. Кадри на завтра: від коледжу до академії / Р. Кирей // Уряд. кур'єр. – 2019. – 19 груд. – № 244. – С. 5.

378
Козоріз В. Інтернаціоналізація вищої освіти: виклики і перспективи / В. Козоріз // Уряд. кур'єр. – 2019. – 20 груд. – № 245. – С. 6.

378
Суржик Л. Гроші на науку чи на вітер? / Л. Суржик, П. Усатенко // Дзеркало тижня. –
2019. - 7-13 груд. – № 47. – С. 1, 12.

378.091:01.89
Центри користування обладнанням // Освіта України. – 2019. - 2 груд. – № 47. – С. 6.

378.091.212.2
Шулікі Д. Особливості вступної кампанії - 2020 / Д. Шулікін // Освіта України. – 2019. – 16 груд. – № 49. – С. 6.

378.016:37.014.5
Якубовська М. Модель сучасної професійної освіти: з'язок цілей та задач формування культуро-логічного світогляду студентів / М. Якубовська // Вища шк. – 2019. – № 9. – С. 63-70.

Організація навчально-виховного процесу

377(477.86)
Посічанський М. Навчати й виховувати : [до 80-річчя мед. коледжу] / М. Посічанський // Галичина. – 2019. - 19 груд. – № 51. – С. 10, 18.

Вступна кампанія

378.091.212.2

ЗНО з математики // Освіта України. – 2019. – 23 груд. – № 50. – С. 4.

Наукова діяльність та міжнародне співробітництво

378.4
Петрушенко М. Педагоги КНУТД готуватимуть бакалаврів, магістрів та докторів філософії у Китаї / М. Петрушенко // Голос України. – 2019. - 17 груд. – № 242. – С. 6.