Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 12 (грудень 2017)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

37.091.53
Порядок висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії України в галузі освіти та оформлення подань про висування кандидатів (колективів), документів та матеріалів щодо кандидатів (колективів), які подаються суб'єктами висування : затв. Постановою Комітету з Держ. премії України в галузі освіти від 27 жовт. 2016 р. № 1 ( в редакції Постанови Комітету з Держ. премії України в галузі освіти від 24 листоп. 2017 р. № 1) // Освіта України. – 2017. - 25 груд. – № 50. – С. 12-13.

37.091.53
Перелік робіт, поданих на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки 2018 року // Освіта України. – 2017. - 25 груд. – № 50. – С. 13.

378(477.86)
Державні відзнаки для прикарпатців : [в т. ч. проф. ІФНТУНГ - О. Радченка, зав. від-ня Бурштин. енергет. коледжу ІФНТУНГ Ю. Костецького] // Галичина. – 2017. - 7 груд. – № 90. – С. 2.

37.014
Фінальний висновок : [офіц. висновок Венеціан. комісії щодо відповідності мовної статті Закону "Про освіту"] // Освіта України. – 2017. – 18 груд. – № 49. –
С. 4.

378.015.31: 17.022.1
Положення про Всеукраїнську інформаційно-профілактичну акцію "Відповідальність починається з мене" : затв. наказом М-ва молоді та спорту України від 9 серп. 2017 р. № 3352 // Офіц. вісн. України. – 2017. – № 95. – С. 138-139.

378.22
Про вступ на молодшого спеціаліста : [роз'яснення М-ва освіти і науки України] // Освіта України. – 2017. - 4 груд. – № 47. – С. 4.

37.091.12: 005.962.131
Прийом документів розпочато : [на здобуття Держ. премії України в галузі освіти 2018 р.] // Освіта України. – 2017. - 11 груд. – № 48. – С. 5.

378.014+ 001(477)
Мазур В. Законодавчі зміни мають сприяти збереженню інтелектуального потенціалу країни, а не навпаки : [про можливі зміни до "Закону про вищу освіту" ] / В. Мазур // Голос України. – 2017. - 12 груд. – № 232. – С. 5.

378.091.12: 005.962.131
Матат Д. Обрали найкращих : у МОН відзначили лауреатів Держ. премії України в галузі освіти 2017 р. / Д. Матат // Освіта України. – 2017. - 4 груд. – № 47. – С. 5.

Організація управлінської діяльності вищого навчального закладу

378.091
Клімова І. Управління інноваціями щодо забезпечення адаптації особистості до соціуму вищої школи / І. Клімова // Новий колегіум. – 2017. – № 3. – С. 62-65.

378.014.611
Саух П. Ю. Відділення вищої освіти : [до 25-річчя НАПН України] / П. Ю. Саух // Упр. освітою. – 2017. - Грудень. – № 12. – С. 51-54.

37.014.5
Сорока В. Логістика управління освітою : незабаром для громад. обговорення оприлюднять проект Концепції розвитку пед. освіти / В. Сорока // Освіта України. – 2017. - 25 груд. – № 50. – С. 10-11.

378.014.543
Шулікін Д. Управління майном ПТНЗ, зміни до Бюджетного кодексу і зарплата в рамковому Законі : [із комітету ВР] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. –
11 груд. – № 48. – С. 6.

Організація навчально-виховного процесу

37.091.3
Батаєва К. Комунікативні практики в сучасній освіті / К. Батаєва // Новий колегіум. – 2017. – № 3. – С. 87-88.

378.4(477)
В Університеті "Україна" обговорили проблеми інклюзивного навчання // Голос України. – 2017. – 9 груд. – № 231. – С. 18.

378.016(477)
Виговська Т. В. Деякі аспекти реалізації неперервної екологічної освіти в Україні / Т. В. Виговська, Н. Г. Міронова // Екол. вісн. – 2017. – № 4. – С. 29-30.

378.091.12
Де професорам ведеться найкраще: скільки платять викладачам // Вища шк. – 2017. – № 9. – С. 7-74. – Реф. переказ кн.: Как платят профессорам. Глобальное сравнение систем вознаграждения и контрактов / сост.: Альтбах Ф. Д., Райсберг Л., Андрущак Г. В. [и др.] ; науч. ред. перевода : Юдкевич М. М. - М. : ВШЭ, 2012. - 439 с. - Продовження. Поч. у № 8.

378.091.3
Журавльов Ю. Індивідуальна траєкторія навчання / Ю. Журавльов // Новий колегіум. – 2017. – № 3. –
С. 22-26.

378.091.315.7
Каргин А. Как сохранить мировое лидерство в подготовке ІТ-специалистов / А. Каргин, С. Панченко // Новий колегіум. – 2017. – № 3. – С. 11-21.

378.4(477)
Коломак В. Аудиторія для півтори тисячі майбутніх аграріїв : [про Великоснітинське навч.-дослід. госп-во Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України] / В. Коломак // Голос України. – 2017. – 8 груд. – № 230. – С. 12.

376-056.26
Кулик Н. Різні серед рівних : [інклюз. освіта] / Н. Кулик // Освіта України. – 2017. - 4 груд. – № 47. – С. 12.

378.4(477)
Лєсіна І. Освітній форпост українського півдня відзначив своє перше сторіччя : [Херсон. держ. ун-ту - 100 р.] / І. Лєсіна // Голос України. – 2017. - 6 груд. –
№ 228. – С. 5.

378.091.3
Наливайко Т. Совершенствование методики высокоточного нивелирования при проведении лабораторных работ по специальности "Строительная инженерия" / Т. Наливайко, Т. Наливайко // Новий колегіум. – 2017. – № 3. – С. 82-86.

378.4
Петрушенко М. Зміна психології веде до набутків : Київ. нац. ун-т технологій та дизайну генерує, впроваджує і пропонує стратегію енергозбереження / М. Петрушенко // Голос України. – 2017. - 30 листоп. – № 224. – С. 16.

378.035
Романова С. Національно-патріотичне виховання у технічних ВНЗ як складова сучасного освітнього процесу / С. Романова // Новий колегіум. – 2017. –
№ 3. – С. 39-44.

378.091.3
Церклевич В. Модерні можливості використання візуального методу у викладанні історії економіки / В. Церклевич // Вища шк. – 2017. – № 9. –
С. 116-125.

Наукова діяльність та міжнародне співробітництво

378.014.25
Водо В. Активний науковець здобуває багато : [наук. асист. каф. інформатики Вроцлав. політехніки ділиться своїми думками про Міжнар. молодіж. наук. форум у Львів. політехніці] / В. Водо ; розмовляла Ірина Мартин // Аудиторія. – 2017. - 7-13 груд. – № 37. – С. 7.

378.014.25
Войцеховська В. Економісти – учасники
міжнародного проекту : [доц. каф. економіки підпри-ємства та інвестицій ІНЕМ "Львів. політехніки" разом з науковцями Ін-ту та студентами долучились до наук. проекту щодо вирішення проблеми сміття у рамках програми ЄС Life] / В. Войцеховська ; [спілкувалася Тетяна Пасович] // Аудиторія. – 2017. - 7-13 груд. –
№ 37. – С. 6.

378.091.3
Ільченко М. П'ять інновацій з обкладинки : про особливу місію університет. науки і зб. "Інноваційні розробки університетів і наукових установ МОН України" / М. Ільченко ; [з акад. НАН України спілкувався Максим Короденко] // Освіта України. – 2017. - 18 груд. – № 49. – С. 8-9.

378:001.89
Кращенко Ю. Формула ідеального експерта : за лаштунками Конкурсу проектів молодих учених / Ю. Кращенко // Освіта України. – 2017. - 18 груд. –
№ 49. – С. 10.

378:001
Овчинникова Ю. Держава має підтримувати молодих науковців / Ю. Овчинникова ; [з в. о. декана ДонНУ розмовляла Ірина Мартин] // Аудиторія. – 2017. - 30 листоп. - 6 груд. – № 36. – С. 7.

347.77
Урядовий проект про врегулювання питань авторського права і суміжних прав // Інтелект. власність в Україні. – 2017. – № 9. – С. 8-14.

Вступна кампанія

378.091.212.2
Широкий конкурс і правниче ЗНО : [вступна кампанія-2017] // Освіта України. – 2017. - 25 груд. –
№ 50. – С. 6.

378.091.212.2
Шулікін Д. Готуємося до вступної кампанії / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. - 18 груд. – № 49. – С. 5.

378.22
Як вступатимуть на бакалавра і магістра : [умови прийому-2018] // Освіта України. – 2017. - 11 груд. – № 48. – С. 4.

Вища освіта за кордоном

37(430)
Благініна С. З досвіду Німеччини: забезпечення якості освіти в минулому і в наш час / С. Благініна // Вища шк. – 2017. – № 9. – С. 87-99.

373.3/5
Борсук Я. Навчання у країні тюльпанів: без парт, домашніх завдань і прибиральниць : [про шк. освіту в Нідерландах] / Я. Борсук // Голос України. – 2017. - 15 груд. – № 235. – С. 5.

347.77
Гаврильчик В. Високі стандарти якості патентів - причина втрати США технологічних переваг / В. Гаврильчик // Інтелект. власність в Україні. – 2017. – № 9. – С. 22-24.

378(460)
Освіта в "Країні вечірньої зорі" : [навчання в Іспанії] // Сучас. освіта. – 2017. – № 11-12. – С. 8-9.

378(460)
Особливості вступу до іспанських ВНЗ // Сучас. освіта. – 2017. – № 11-12. – С. 10-11.

378(460)
Саламанка - місто-рай для студентів : [навчання в Іспанії] // Сучас. освіта. – 2017. – № 11-12. – С. 12-13.