Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 12 (грудень 2016)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

1. 74.480.5
Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо працевлаштування випускників : Закон України від 6 жовт. 2016 р. № 1662-VIII // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 92. – С. 9-10.

2. 67.9(4УКР)401.
121-32+001.89
Деякі питання виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020" : постанова Кабінету Міністрів України від 30 лист. 2016 р. № 873 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 14 груд. – № 235. – С. 14.

3. 74.484.4
Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 27 лип. 2016 р. № 567 // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 70. – С. 7-8.

4. 74.484.4
Склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : дод. до постанови Кабінету Міністрів України від 27 лип. 2016 р. № 567 // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 70. – С. 8-10.

5. 67.9(4УКР)401.121-21+001(477)
Про затвердження Типового положення про наглядову раду при державній науковій установі : постанова Кабінету Міністрів України від 14 груд. 2016 р. № 953 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 22 груд. – № 242. – С. 12.

6. 67.9(4УКР)401.
121-32+001(477)
Про Затвердження Типового положення про раду молодих вчених при органах виконавчої влади : постанова Кабінету Міністрів України від 16 лист. 2016 р. № 822 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 13 груд. – № 234. – С. 9.

7. 67.9(4УКР)401.121-32+74.48к2
Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 23 лист. 2016 р. № 975 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 24 груд. – № 244. –
С. 10.
8. 67.9(4УКР)401121-32+74.484к2
Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів : розпорядж. Кабінету Міністрів України від 23 лист. 2016 р. № 863 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 13 груд. – № 234. – С. 9.

9. 74.484(4УКР)
Про затвердження Положення про Реєстр вищих навчальних закладів Єдиної державної електронної бази з питань освіти : наказ М-ва освіти і науки України від 23.09.2016 р. № 1142 // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 96. – С. 137.

10. 74.48(4УКР)
Положення про Реєстр вищих навчальних закладів Єдиної державної електронної бази з питань освіти : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 23 верес. 2016 р. № 1142 // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 96. – С. 138-139.

11. 74.04н6
Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України : наказ М-ва освіти і науки України від 15.08.2016 р. № 974 // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 75. – С. 109.

12. 74.04н6
Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України : затв. наказом М-ва освіти і науки України 15 серп. 2016 р. № 974 // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 75. – 110-128.

13. 74.480.44
Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2017 році [Текст] : наказ М-ва освіти і науки України від 13.10.2016 р. № 1236 // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 96. – С. 140.

14. 74.480.44
Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році : затв. наказом М-ва освіти і н вісник України. – 2016. – № 96. – С. 141-171.

15. 74.484.7(4УКР)
Щодо ситуації у Миколаївському виші : [М-во освіти і науки розглянуло ситуацію, що склалася в Миколаїв. нац. ун-ті ім. В. О. Сухомлинського] // Освіта України. – 2016. - 5 груд. – № 48. – С. 4.

16. 74.484(4УКР)
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посад // Освіта. – 2016. - 9-16 листоп. – № 47. – С. 16.

17. 74.04(4УКР)
Процеси децентралізації у сфері освіти в Україні / П. Хобзей, Л. Гриневич, В. Войтов [та ін.] // Упр. освітою. – 2016. - Грудень. – № 12. –
С. 9-30.

18. 74.04(4УКР)
Сорока В. Екосистема з єдиними цінностями : законопроект "Про освіту" дає бачення цілісної системи та допоможе подолати ключові проблеми у галузі / В. Сорока // Освіта України. – 2016. - 12 груд. – № 49. – С. 12.

19. 74.484(4УКР)
Шулікін Д. Бюджетні закони: що далі? : [фінансування освіти] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. - 12 груд. – № 49. – С. 4.

20. 74.484к2
Шутка І. Реформування вищої освіти в Україні: студентське бачення / І. Шутка // Аудиторія. – 2016. - 24-30 листоп. – № 35. – С. 6.

Організація навчально-виховного процесу

21. 74.484(4УКР- 4ІВА)
Бакала В. Плідна робота на тлі ювілею : [Центру пед. майстерності ІФНТУНГ - 10 років] / В. Бакала // Студент Прикарпаття. – 2016. - Грудень. – № 9.

22. 74.480.27
Банщиков П. Модель тренінгу з ІС: інструмент підготовки студентів і підвищення кваліфікації менеджменту компаній / П. Банщиков // Бух. облік і аудит. – 2016. – № 7-8. – С. 4-11.

23. 74.48(4УКР- 4ІВА)
Баранецька М. Наука і життя : [ІФНТУНГ наук. містечко "Нова Енергія"] / М. Баранецька // Галиц. кореспондент. – 2016. - 1 груд. – № 48. –
С. 10.

24. 74.484.7
Бобало Ю. Зберігаємо давні традиції і творимо нові, відповідно до викликів часу : [про традиції та нововведення напередодні 200-літнього ювілею Львів. політехніки] / Ю. Бобало ; [з ректором ун-ту спілкувалися Наталія Павлишин та Ірина Шутка] // Аудиторія. – 2016. - 8-14 груд. – № 37. – С. 4-5.

25. 74.480.25
Борисенко В. Яка Новоросія на Слобожанщині? : [наука етнологія має об'єднавче значення для укр. суспільства, її варто вивчати у вишах] / В. Борисенко // Уряд. кур'єр. – 2016. –
17 груд. – № 238. – С. 4.

26. 74.480.263.2
Гречин К. Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : [у Львів. політехніці відбулася VIII наук.-практ. конф. "Інновац. комп'ютер. технології у вищій школі"] / К. Гречин // Аудиторія. – 2016. - 1-7 груд. – № 36. – С. 7.

27. 74.484.7
Казарін В. Повернемося до Криму сильнішими : [ректор Таврійського нац. ун-ту про свій навч. заклад] / В. Казарін // Освіта України. – 2016. - 19 груд. – № 50. – С. 9.

28. 74.484(4УКР- 4ІВА)
Качкан В. Сказання про офіру праці : [про академіка ІФНТУНГ Є. Крижанівського] / В. Качкан // Галичина. – 2016. - 8 груд. – № 95. – С. 16-17.

29. 74.484.4
Кулик Н. Не інспектори, а експерти : [у Київ. ун-ті імені Бориса Грінченка стартував пілотний проект з підготовки освіт. експертів Держ. інспекції навч. закл. України] / Н. Кулик // Освіта України. – 2016. - 5 груд. – № 48. – С. 10-11.
30. 74.480.43
Михальченко І. Стипендія залишається мотиваційним фактором : У Верховній Раді України слухали про ціннісні орієнтації сучас. укр. молоді / І. Михальченко // Освіта. – 2016. - 9-16 листоп. – № 47. – С. 5.

31. 74.484к2
Ніколаєнко С. Станіслав Ніколаєнко : "У світі йде битва за таланти" / С. Ніколаєнко ; Розмовляв Валентин Обрамбальський // Голос України. – 2016. - 20 груд. – № 242. – С. 8.

32. 74.480.263.2
11 безкоштовних курсів з програмування від українських ІТ-компаній // Сучас. освіта. – 2016. – № 11-12. – С. 24-25.

33. 001.89(477)
Перші організаційні збори молодих учених НАПН України // Пед. газета. – 2016. - Листопад - Грудень. – № 6. – С. 3.

34. 74.480.43
Половенко С. Чому "освіта в кредит" - це вихід? / С. Половенко // Я, студент. – 2016. –
№ 10. – С. 4-5.

35. 74.484(4УКР-4ІВА)
Прикарпатські науковці запатентували нову технологію : [науковці ІФНТУНГ отримали європ. патент на метод видобутку нафти і газу] // Галичина. – 2016. - 13 груд. – № 96. – С. 2.

36. 74.484к2
Рейтинг внз DOU*-2016: на першому місці Могилянка // Сучас. освіта. – 2016. – № 11-12. –
С. 16-17.

37. 74.484.4
Рудько С. Потужний ресурс : [Восьмий міжнар. форум "Інноватика в сучасній освіті"] / С. Рудько, В. Сокол, Л. Харитонова // Освіта. – 2016. - 9-16 листоп. – № 47. – С. 6-7.

38. 74.480.43(4УКР-4ІВА)
Смілянська А. З наступного року стипендії платитимуть по-новому і лише половині студентів-бюджетників / А. Смілянська // Студент Прикарпаття. – 2016. - Грудень. – № 9. – С. 2.

39. 74.480.43
Стипендії отримуватимуть кращі : [Верховна Рада підтримала позицію М-ва освіти і науки щодо зміни стипендіального призначення] // Світ. – 2016. - Грудень. – № 45-46. – С. 1.

40. 74.484(4УКР)
Таланчук П. Модель процвітаючої України : [про стан та проблеми науки і освіти] / П. Таланчук // Укр. слово. – 2016. - 7-13 груд. – № 49. – С. 1, 6-7.

41. 74.480.5
Факультет інформатики - що потім? Перспективи роботи в ІТ // Сучас. освіта. – 2016. – № 11-12. – С. 14.

42. 74.484(4УКР)
Шулікін Д. Бюджетні закони: що далі? : [фінансування освіти] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. - 12 груд. – № 49. – С. 4.

43. 74.480.43
Шулікін Д. Стипендії: плани і пропозиції / Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. - 5 груд. –
№ 48. – С. 6.

Освіта дорослих

44. 74.484.78
Дуднік І. Освіта дорослих у Запорізькій області / І. Дуднік, Л. Короткова, В. Сапронов // Пед. газета. – 2016. - Листопад - Грудень. – № 6. – С. 5.

45. 74.484.78
Лук'янова Л. Перспективи розвитку освіти дорослих в Україні / Л. Лук'янова // Пед. газета. – 2016. - Листопад - Грудень. – № 6. – С. 4.

46. 74.484.78
Міжнародні дні освіти дорослих у Запорізькій області // Пед. газета. – 2016. - Листопад - Грудень. – № 6. – С. 4.

47. 74.484.78
Молодиченко В. Освіта упродовж життя: нова місія університету / В. Молодиченко // Педа. газета. – 2016. - Листопад - Грудень. – № 6. – С. 6.

48. 74.484.78
Ничкало Н. Сучасна освіта дорослих - відродження українських традицій просвітництва / Н. Ничкало // Пед. газета. – 2016. - Листопад - Грудень. – № 6. – С. 6.

549. 74.484.78
Якобсоне А. Розвиток неформальної освіти дорослих в Україні / А. Якобсоне // Пед. газета. – 2016. - Листопад - Грудень. – № 6. – С. 5.

Вступ -2017

50. 74.480.44
Вступ-2017: що буде нового наступного року // Сучас. освіта. – 2016. – № 11-12. – С. 12-13.

51. 74.480.44
Гриневич Л. Зовнішнє тестування як інструмент підсумкового оцінювання навчальних досягнень / Л. Гриневич // Упр. освітою. – 2016. - Грудень. – № 12. – С. 31-35.

52. 74.480.44
День майбутнього студента : [в ІФНТУНГ] // Студент Прикарпаття. – 2016. - Грудень. – № 9. – С. 4.

53. 74.480.44(4УКР-4ІВА)
Нові хитрощі для вступу : Міносвіти затвердило Умови прийому до вищ. навч. закл. у 2017 р. // Студент Прикарпаття. – 2016. - Грудень. – № 9. – С. 4. – З газ. "Експрес".

54. 74.480.44
Регіональні центри оцінювання якості освіти
// Сучас. освіта. – 2016. – № 11-12. – С. 13.

Вища освіта за кордоном

55. 74.480.26(4)
Комп'ютерні науки та ІТ за кордоном // Сучас. освіта. – 2016. – № 11-12. – С. 8-9.

56. 74.480.25
Омелянчук І. До Європи без жодних бар'єрів : унікальні програми з оволодіння іноземними мовами / І. Омелянчук // Уряд. кур'єр. – 2016. - 20 груд. – № 240. – С. 6.
57. 74.484(4НІМ) Прямий доступ до вищої освіти у Німеччині! // Сучас. освіта. – 2016. – № 11-12. – С. 7.

Практична бухгалтерія

58. 65.052.254.97
Нагорний В. Навчатися, навчатися й ще раз навчатися! Плату за навчання майже звільнять від оподаткування / В. Нагорний // Все про бух. облік. – 2016. - 21 груд. – № 117. – С. 6.