Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 11 (листопад 2020)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

378.2
Про документи про вищу освіту (наукові ступені) : постанова Кабінету Міністрів України від 09 верес. 2020 р. № 811 // Офіц. вісн. України. – 2020. – № 75. – С. 224-226.

Організація управлінської діяльності ЗВО

378.4
Зварич І. Університет показав себе антикризовим центром : [про стратегію розвитку вищої освіти] / І. Зварич // Уряд. кур'єр. – 2020. - 28 жовт. – № 209. – С. 3.

37.014.543
Фінансування освіти - це не витрати. Це найважливіша довгострокова інвестиція // Світ. – 2020. - Листопад. – № 43-44. – С. 1.

378
Шулікін Д. Автоматизована система управління: функціонал і "хвороби росту" : [про автоматиз. систему управління ЗВО ] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2020. - 9 лист. – № 44. – С. 8-9.

Організація навчально-виховного процесу

378(477.64):62
Бєліков С. Б. 120 років технічної освіти в Запорізькому краї : [Нац. ун-т «Запорізька політехніка»] / С. Б. Бєліков, В. В. Наумик, В. М. Сажнєв // Металознавство та обробка металів. – 2020. – № 3. – С. 3-6.

37.091.2
Дармограй Т. Недоліки та переваги освіти у режимі дистанційного навчання / Т. Дармограй // Захід. кур'єр. – 2020. - 29 жовт. – № 44. – С. 12-13.

378.147
Дуальна форма - очима роботодавців // Освіта України. – 2020. - 16 лист. – № 45. – С. 5.

37.018.43:004.7
Коваленко С. Від дистанційної освіти до "освіти у смартфоні": цифрова освіта та роль освітянських бібліотек в її розвитку / С. Коваленко, Л. Пономаренко // Вісн. Кн. палати. – 2020. – № 8. – С. 30-37.

378.4(477.86):620.9
Курс - на відновлювальну енергетику : [в ІФНТУНГ відкрили нову лабораторію] // Голос України. – 2020. - 13 лист. – № 210. – С. 10.

378.014.6
Шулікін Д. Виміри акредитації / Д. Шулікін // Освіта України. – 2020. - 2 лист. – № 43. – С. 6-7.

37.091.3
Як організувати дистанційне навчання? // Освіта України. – 2020. - 9 лист. – № 44. – С. 7.

Вступна кампанія

378.091.212.2
Вступна кампанія - 2020: робота над помилками // Освіта України. – 2020. – 16 лист. – № 45. – С. 6-7.

378.091.212.2
Короденко М. Іноземні студенти: прямий шлях до університету / М. Короденко // Освіта України. – 2020. - 9 лист. – № 44. – С. 5.

14.378.091.212.2 Луканська А. Формат проведення ЗНО залежатиме від епідеміологічної ситуації / А. Луканська // Голос України. – 2020. – 6 лист. – № 205. – С. 10.

378.091.212.2
Мончук О. Нові правила вступної гри, або які зміни умов прийому до ВНЗ анонсувало профільне міністерство / О. Мончук // Галичина. – 2020. – 23-29 жовт. – № 40. – С. 5.

378.091.212.2
Писана Н. Абітурієнтів із Донбасу та Криму більшає / Н. Писана // Уряд. кур'єр. – 2020. – 4 лист. – № 214. – С. 2.

378.091.212.2
Яким буде ЗНО - 2021? // Освіта України. – 2020. – 16 лист. – № 45. – С. 9.