Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 11 (листопад 2018)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

37.018(477) (094)
Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти. : наказ М-ва освіти і науки України від 07.08.2018 № 831 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2018. – № 10. – С. 81-88.

37.014.543
Про фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді : Указ Президента України від 6 листоп. 2018 р. № 357/2018 // Уряд. кур'єр. – 2018. - 8 листоп. – № 210. – С. 4.

37.014.543
Про схвалення Концепції розвитку громадянської освіти в Україн : розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 жовт. 2018 р. № 710-р // Уряд. кур'єр. – 2018. - 9 листоп. – № 211. – С. 8.

378(477)(094)
Про схвалення підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти : розпорядж. Кабінету Міністрів освіти і науки України від 19.09.2018 № 660-р // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2018. –
№ 10. – С. 73-80.

378.091.212.2(094)
Про деякі категорії осіб з особливими освітніми потребами : постанова Кабінету Міністрів України від
14 листоп. 2018 р. № 952 // Уряд. кур'єр. – 2018. - 20 листоп. – № 218. – С. 4.

37.014.543
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) : постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовт. 2018 р. № 902 // Уряд. кур'єр. – 2018. - 8 листоп. – № 210. – С. 7.

Організація управлінської діяльності вищого навчального закладу

378:001.37 (477):005.6 (100)
Загірняк М. Концептуальні засади створення національного рейтингу закладів вищої освіти України / М. Загірняк, С. Сергієнко, О. Троцко // Вища шк. – 2018. – № 9. – С. 7-21.

378.014.543
Короденко М. Треба встановити однакові правила гри для всіх і стимулювати здорову конкуренцію / М. Короденко // Освіта України. – 2018. - 26 листоп.
– № 46. – С. 6 - 7.

378.014.543:001.89
Шулікін Д. Про базове фінансування і присудження наукових ступенів / Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. - 12 листоп. – № 44. – С. 6-7.

Організація навчально-виховного процесу

378.147
Кулик Н. Навчати по-новому / Н. Кулик // Освіта України. – 2018. - 19 листоп. – № 45. – С. 10-11.

378:94(477)
Лях В. Козацтво гартує національну свідомість : [міжнар. наук.-практ. конф. Сум. педу-ту] / В. Лях // Голос України. – 2018. - 23 листоп. – № 222. – С. 13.

378.147
Патрикеєва О. Концептуальні засади розвитку STEM-освіта в Україні / О. Патрикеєва, О. Лозова, С. Горбенко // Вища шк. – 2018. – № 9. – С. 51-57.

378
Петрушенко М. Наше майбутнє - підприємницький університет / М. Петрушенко // Уряд. кур'єр. – 2018. –
16 листоп. – № 216. – С. 6.

378(477)
Садова У. Я. Розвиток вищої освіти в Україні та її регіонах в умовах викликів ХХІ століття / У. Я. Садова, О. С. Гринькевич // Регіон. економіка. – 2018.
– № 2. – С. 55-68.

37.014:352
Сокольська Т. Роль освіти в реалізації реформи децентралізації в Україні / Т. Сокольська, П. Юхименко, О. Білик // Вища шк. – 2018. – № 9. – С. 22-31.

378.09:004
Стефанів М. Руслан Марцінків: випускники комп'ютерних курсів не ходитимуть інстанціями, а зможуть вирішувати свої питання з дому : [Івано-франків. пенсіонери опановують комп'ютер в ІФНТУНГ] / М. Стефанів // Галичина. – 2018. - 22 листоп. – № 99-100. – С. 2.

378.014.25
Шулікін Д. Дуальна освіта: про експерименти, концепцію і "підводні камені" / Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. - 5 листоп. – № 43. – С. 8-9.

Вступна компанія

378.091.212.2
Дмитренк, Л. На ЗНО не пустять без ІD / Л. Дмитренко // Уряд. кур'єр. – 2018. - 14 листоп.
– № 214. – С. 3.

378.091.212.2
Співаковський О. Умови прийому - 2019. Чого очікувати абітурієнтам, їхнім батькам та державі? / О. Співаковський // Голос України. – 2018. - 6 листоп. – № 209. – С. 4.

Наукова діяльність та міжнародне співробітництво

378.6(438):303.62
Моторин Р. Мотивація вибору польських університетів студентами з України: результати анкетного обстеження / Р. Моторин, К. Приходько // Вища шк. – 2018. – № 9. – С. 32-50.