Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 11 (листопад 2016)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

1. 67.9(4УКР)401.121-32+001.89(477.86)
Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2016 року : Указ Президента України від 17 листоп. 2016 р. № 509 : [Біщаку Роману Теодоровичу - канд. техн. наук, доц. ІФНТУНГ та ін.] // Уряд. кур'єр. – 2016. - 22 листоп. – № 219. – С. 10.

2. 67.9(4УКР)401.121-32+74.48к2
Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо працевлаштування випускників : Закон України від 6 жовт. 2016 р. № 1662 // Голос України. – 2016. - 17 листоп. – № 219. – С. 5.

3. 67.9(4УКР)401.121-32+74.483
Про відзначення 200-річчя з часу заснування Львівського торговельно-економічного університету : постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовт. 2016 р. № 1698 // Уряд.
кур'єр. – 2016. - 29 жовт. – № 203. – С. 11.

4. 67.9(4УКР)401.121-32
Про внесення змін до Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави : постанова Кабінету Міністрів України від 2 листоп. 2016 р. № 774 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 8 листоп. – № 209. – С. 12.

5. 67.9(4УКР)401.121-32+74.483
Про відзначення 200-річчя з часу заснування Національного університету "Львівська політехніка" : постанова Верховної Ради України від 20 жовт. 2016 р. № 1697 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 29 жовт. – № 203. – С. 11.

6. 74.480.41
Про експертно-кадрову комісію з розгляду питань діяльності керівників вищих навчальних закладів, установ та організацій, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України : наказ М-ва освіти і науки України від 16.08.2016 р. № 987 // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 78. – С. 141.

7.

74.480.41

Положення про експертно-кадрову комісію з розгляду питань діяльності керівників вищих навчальних закладів, установ та організацій, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 16 серп. 2016 р. № 987 // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 78. – С. 142-144.

8. 74.484ж(0)
Порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів : затв. наказом М-ва освіти і науки України 5 серп. 2016 р. № 952 // Освіта України. – 2016. - Жовтень. – № 10. – С. 3-8.

9. 74.484(4УКР)
Доопрацювання базового закону : [законопроект "Про освіту"] // Освіта України. – 2016. - 14 листоп. – № 45. – С. 5.

10. 74.480.052.3
Мовне питання : МОН і громад. активісти дійшли згоди щодо поправок до статті 7 законопроекту "Про освіту" // Освіта України. – 2016. - 24 жовт. – № 41-42. – С. 4.

11. 74.04(4УКР)
Щодо висунення підручників на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки 2017 року : [звернення М-ва освіти і науки України до освіт. закл.] // Освіта України. – 2016. - 24 жовт. – № 41-42. – С. 15.

12. 74.04к2
Про висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2017 року : лист Міністерства освіти і науки України від 01.11.2016 р. № 1/9 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 8 листоп. – № 209. – С. 10.

13. 74.484ж(0)
Порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів : затв. наказом М-ва освіти і науки України 5 серп. 2016 р. № 952 // Освіта України. – 2016. - Жовтень. – № 10. – С. 3-8.

14. 74.484.4
Вибори керівництва НАЗЯВО : [вибори голови та заступників голови Нац. агентства із забезпечення якості вищ. освіти] // Освіта України. – 2016. - 31 жовт. – № 43. – С. 5.

15. 001.89(477)
Від комітету з державних премій України в галузі науки і техніки : [завершено перший етап розгляду робіт, прохання взяти участь у обговоренні] // Уряд. кур'єр. – 2016. - 27 жовт. – № 201. – С. 14.

16. 74.484к2
Обрано членів НАПН України : [на Загальних зборах НАПН України 21-22 жовт. 2016 р.] // Освіта. – 2016. - 26 жовт.- 2 листоп. – № 45-46. – С. 2.

17. 74.484(4УКР)
Про переміщені ВНЗ і молодшого спеціаліста : [із комітету Верховної Ради] // Освіта України. – 2016. - 24 жовт. – № 41-42. – С. 5.

18. 001(477.86)
Арсенич П. І. Уродженці Прикарпаття - дійсні та звичайні члени НТШ (1873-1989) / П. І. Арсенич // Прикарпат. вісн. НТШ. – 2009. – № 3. – С. 219-270.

19. 67.9(4УКР)404.3
Гірний Ю. До Концепції реформування інтелектуальної власності / Ю. Гірний // Інтелект. власність в Україні. – 2016. – № 9. – С. 4-6.

20. 67.9(4УКР)404.3
Дубинський М. Реформування системи інтелектуальної власності: нові можливості чи нові проблеми / М. Дубинський // Інтелект. власність в Україні. – 2016. – № 9. – С. 7-9.

21. 001(477)
Маліцький Б. А. Аналіз розвитку науки України в контексті змін державної наукової політики / Б. А. Маліцький // Наука та наукознавство. – 2016. – № 3. – С. 3-17.

22. 74.480.44
Ольшевський Л. Юні науковці отримують державні стипендії : [вихованці МАН] / Л. Ольшевський // Уряд. кур'єр. – 2016. - 11 листоп. – № 212. – С. 3.

23. 001(477)
Селіванов А. Наукова корупція як породження плагіату та недоброчесності псевдовчених / А. Селіванов // Голос України. – 2016. - 11 листоп. – № 215. – С. 5.

24. 74.48к2
Смілянська А. Повернути науку до вишів : [парламент. слухання] / А. Смілянська // Голос України. – 2016. - 18 листоп. – № 220. – С. 3.

25. 001.89(477)
Стріха М. Ідентифікаційний комітет з питань науки: перше засідання відбулося / М. Стріха // Світ. – 2016. - Жовтень. – № 37-38. – С. 2.

26. 74.04к2
Чижевський Б. Окремі проблеми розвитку законодавства та концептуальних основ у сфері освіти / Б. Чижевський // Голос України. – 2016. - 19 листоп. – № 221. – С. 12.

27. 74.484(4УКР)
Шулікін Д. Проблеми фінансування галузі : [фінансування освіти обговорювалось на парламент. слухання щодо освіти] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. - 21 листоп. – № 46. – С. 8-9.

Організація навчально-виховного процесу

28. 74.480.053
Бейлі К. Своєю професією допомагати людям : [лекція колиш. дир. компанії Motorola для студентів Львів. політехніки "Як стати успішним"] / К. Бейлі ; записала Ірина Мартин // Аудиторія. – 2016. - 13-19 жовт. – № 29. – С. 4, 7.

29. 74.480.43
Білик О. Студент, батьки і гуртожиток: сепарація навчанням / О. Білик // Дзеркало тижня. – 2016. - 19-25 листоп. – № 43-44. – С. 13.

30. 74.483
Бобало Ю. Австрійська генеза Львівської політехніки : [до ювілею ун-ту] / Ю. Бобало // Аудиторія. – 2016. - 3-9 листоп. – № 32. – С. №, 12-16.

31. 74.480.26
Верес З. ІоТ - програма, цікава студентам і роботодавцям : [старт нової ІТ-програми в Львів. політехніці] / З. Верес ; [з ініціатором програми, асистентом каф. комп'ютериз. систем автоматики спілкувалася Ірина Шутка] // Аудиторія. – 2016. - 3-9 листоп. – № 32. – С. 8-9.

32. 74.480.26
Володько А. М. Модель навчання усного послідовного науково-технічного перекладу майбутніх перекладачів / А. М. Володько // Інозем. мови. – 2016. – № 3. – С. 25-29.

33. 74.484.7
Галущак І. Львівській політехніці - 200 років! / І. Галущак // Світ. – 2016. - Жовтень. – № 39-40. – С. 3.

34. 74.484(4УКР)
Грищенко І. М. Модель підприємницького університету : [про виклики, які постають перед укр. вишами розповідає ректор Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну] / І. М. Грищенко ; спілкувався Максим Короденко // Освіта України. – 2016. - 7 листоп. – № 44. – С. 10-11.

35. 74.480.28
Давидчак О. Поточний і семестровий контроль - по-новому / О. Давидчак ; [з проректором з наук.-пед. роботи Львів. політехніки спілкувалася Катерина Гречин] // Аудиторія. – 2016. - 13-19 жовт. – № 29. – С. 6-7.

36. 74.480.25
Дзвінчук Д. До стратегії організації безперервної освіти в Україні / Д. Дзвінчук // Прикарпат. вісн. НТШ. – 2009. – № 3. – С. 74-85.

37. 74.483(4УКР)+63.3(4УКР)46
Дзюба О. М. Вихованці Києво-Могилянської академії: українські мемуаристи Я. Маркович та М. Ханенко (перша половина XVIII ст.) / О. М. Дзюба // Укр. іст. журн. – 2016. – № 3. – С. 64-87.

38. 74.484(4УКР)
Должанський А. М. Застосування методів аналізу та оцінки ризиків в діяльності вищого навчального закладу / А. М. Должанський, Ю. С. Пройдак, О. О. Ревенко // Наука та інновації. – 2016. – Т. 12, № 5. – С. 5-16.
39. 74.484
Зігман М. 55 джерел із теорії і практики управління : управлін. діяльність навч. закл. у наук. літ. / М. Зігман // Упр. освітою. – 2016. - Листопад. – № 11. – С. 50-65.

40. 74.484ж(0)
Ільєнко Б. Болонський процес і наука в Україні / Б. Ільєнко // Світ. – 2016. - Жовтень. – № 37-38. – С. 3.

41. 74.484.7
Кирей Р. Хто формує імідж навчального закладу : Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини / Р. Кирей // Уряд. кур'єр. – 2016. - 19 листоп. – № 218. – С. 6.

42. 74.84(4УКР)
Кісіль М. В. Вимоги до вищої освіти в контексті формування інноваційно-інформаційного суспільства / М. В. Кісіль // Прикарпат. вісн. НТШ. – 2010. – № 3. – С. 41-50.

43. 74.480.26
Коноваленко Ю. Завдяки, а не всупереч: як подолати когнітивний дисонанс? : [навчати студентів по-новому] / Ю. Коноваленко // Освіта. – 2016. - 26 жовт.- 2 листоп. – № 45-46. – С. 6.

44. 74.480.27(4УКР- 4ІВА)
Лукомська З. Науково-практична експедиція : [спільна літня інвентаризац. практика студентів та викл. Краків. Політехніки, Вроцлав. Політехніки та Ін-ту архітектури, буд-ва і туризму ІФНТУНГ] / З. Лукомська // Студент Прикарпаття. – 2016 - Листопад. – № 8. – С. 2.

45. 74.480.278
Макаровський І. Студентська Франкіана : [реферати та наук. роботи студентів ІФНТУНГу, присвяч. Івану Франку] / І. Макаровський // Студент Прикарпаття. – 2016 - Листопад. – № 8. – С. 4.

46. 74.483(4УКР)+74.48(4УКР-4ІВА)
Мандрик Я. І. Вклад Івано-Франківського інституту нафти і газу (ІФІНГ) у підготовку кадрів для нафтогазового комплексу України (1967-1994 рр) / Я. І. Мандрик // Прикарпат. вісн. НТШ. – 2013. – № 3. – С. 285-298.
47. 74.484.7+74.48(4УКР-4ІВА)
Мандрик Я. І. Вклад Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу у підготовку кадрів нафтогазового комплексу України (1994-2001 рр.) / Я. І. Мандрик // Прикарпат. вісн. НТШ. – 2014. – № 3. – С. 239-244.

48. 74.483(4УКР)+74.48(4УКР-4ІВА)
Мандрик Я. І. Кадрове забезпечення нафтогазового комплексу України / Я. І. Мандрик // Прикарпат. вісн. НТШ. – 2012. – № 3. – С. 80-89.

49. 74.484ж(0)
Михайленко О. Постіндустріальна освіта: куди йдемо : результати укр.канад. міжуніверситетського пілотного проектувиявилися досить несподіваними / О. Михайленко, Т. Блейон // Дзеркало тижня. – 2016. - 19-25 листоп. – № 43-44. – С. 11.

50. 74.480.27(4УКР- 4ІВА)
Мойсишин В. Тематичні доповіді, жваві дискусії і ... змістовне дозвілля : [ІІ Всеукр. наук. конф. "Прикладні задачі математики", присвяч. 55-річчю каф. вищ. математики] / В. Мойсишин // Студент Прикарпаття. – 2016 - Листопад. – № 8. – С. 1.

51. 74.03(4УКР)
Монолатій І. С. Стратегія Габсбургів в освіті: загальноімпер. тенденції та західноукр. реалії / І. С. Монолатій // Прикарпат. вісн. НТШ. – 2012. – № 3. – С. 215-225.

52. 74.484(4УКР-4ІВА)
Мончук О. Сила жіночого слова : [успішні жінки у форматі "ТЕDxlvano-Frankivsk Women" розповіли про свої досягнення, серед яких доц. ІФНТУНГ Х. Вінтонів] / О. Мончук // Галичина. – 2016. - 10 листоп. – № 87. – С. 13.

53. 74.484.7
На вірність Українському народові: у Донец. юрид. ін-ті першокурсники урочисто склали присягу працівника Нац. поліції // Голос України. – 2016. - 27 жовт. – № 204. – С. 20.

54. 74.484.78
Підготовчі курси при вступі до вузу // Сучас. освіта. – 2016. – № 9-10. – С. 14-15.

55. 74.48(4УКР)
Приватні навчальні заклади мобільніші в наданні освітніх послуг // Освіта. – 2016. - 12-19 жовт. – № 43-44. – С. 1.

56. 74.484(4УКР)
Проблеми доступу : [спрощення доступу до укр. освіти дітей з Донбасу та Криму] // Освіта України. – 2016. - 31 жовт. – № 43. – С. 5.

57. 74.480.26(4УКР-4ІВА)
Сабадуха В. Суспільні науки як духовне підгрунтя національної безпеки / В. Сабадуха // Студент Прикарпаття. – 2016 - Листопад. – № 8. – С. 2.

58. 74.48к2
Самаєва Ю. Девальвація людського капіталу: діагнози і рецепти : [про якість укр. освіти] / Ю. Самаєва // Дзеркало тижня. – 2016. - 19-25 листоп. – № 43-44. – С. 1.

59. 74.484.7
Скрипник В. Перший виш-переселенець: два кроки в екзилі : [Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса] / В. Скрипник // Голос України. – 2016. - 11 листоп. – № 215. – С. 14.

60. 74.484(4УКР)
Сьогодення і майбутнє вищої освіти // Освіта України. – 2016. - 7 листоп. – № 44. – С. 4.

61. 74.480.42(4УКР-4ІВА)
Торжество поетичного слова : [творч. вечір проф. каф. вищ. математики, вченого і поета В. М. Мойсишина] // Студент Прикарпаття. – 2016 - Листопад. – № 8. – С. 3.

62. 74.02
Фаріон І. Мовний лібералізм в освіті: українська стоп!!! / І. Фаріон // Слово Просвіти. – 2016. - 20-26 жовт. – № 42. – С. 2.

63. 74.480.25
Філєр З. Ю. Вчитися - перш за все значить запам/ятовувати / З. Ю. Філєр // Освіта. – 2016. - 26 жовт.- 2 листоп. – № 45-46. – С. 6.

64. 74.484ж(0)
Чебан О. Вінницькі й польські студенти разом писатимуть історію / О. Чебан // Уряд. кур'єр. – 2016. - 15 листоп. – № 214. – С. 16.

65. 74.480.26
Шевченко Л. Лариса Шевченко: "Українську наукову комунікацію необхідно вивчати в усіх вищих закладах освіти" : [з д-ром філол. наук Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка вів розмову Дмитро Сизонов] / Л. Шевченко // Освіта. – 2016. - 26 жовт.- 2 листоп. – № 45-46. – С. 5.

66. 74.484(4УКР-4ІВА)
Шеремета Р. Роман Шеремета: "Оптимістично дивлюся на нашу область і на свій університет" / Р. Шеремета ; [з предствниками ЗМІ спілкувався колиш. випускник ІФНТУНГу, сьогодні - доц. Школи менеджменту Уезерхед при Ун-ті Кейс Вестерн Резерв (США)] // Студент Прикарпаття. – 2016 - Листопад. – № 8. – С. 4.

67. 74.484.7(4УКР)
Юркова О. Острозька академія знов у Книзі рекордів : [театралізований флешмоб] / О. Юркова // Голос України. – 2016. - 4 листоп. – № 210. – С. 10.

Міжнародне співробітництво в галузі вищої освіти

68. 74.484ж(0)
Ільєнко Б. Болонський процес і наука в Україні / Б. Ільєнко // Світ. – 2016. - Жовтень. – № 37-38. – С. 3.

69. 74.484ж(0)
Михайленко О. Постіндустріальна освіта: куди йдемо : результати укр.-канад. міжуніверситет. пілотного проекту виявилися досить несподіваними / О. Михайленко, Т. Блейон // Дзеркало тижня. – 2016. - 19-25 листоп. – № 43-44. – С. 11.

70. 74.484ж(0)
НаУ "Острозька академія" співпрацюватиме із Стокгольмським університетом // Голос України. – 2016. - 22 листоп. – № 222. – С. 14.

Вступна кампанія-2017

71. 74.480.44
Зовнішнє незалежне оцінювання - 2017 // Сучас. освіта. – 2016. – № 9-10. – С. 12.

72. 74.480.44
Радиш Н. Як ставляться до зовнішнього незалежного оцінювання його учасники? / Н. Радиш // Сучас. освіта. – 2016. – № 9-10. – С. 13.

73. 74.480.44
Шаров О. Як вступатимуть до ВНЗ у 2017 році / О. Шаров ; [з дир. департаменту вищ. освіти М-ва освіти і науки України спілкувався Максим Короденко] // Освіта України. – 2016. - 21 листоп. – № 46. – С. 4-5.

74. 74.480.44
Шуляр Р. Основні зміни в умовах прийому до вишів України : [з відповід. секретарем Прийм. комісії Львів. політехніки спілкувалася Катерина Гречин] / Р. Шуляр // Аудиторія. – 2016. - 3-9 листоп. – № 32. – С. 6-7.

Вища освіта за кордоном

75. 74.484(4ПОЛ)
Баланс інституційних змін : польська освіта в перехідний період // Упр. освітою. – 2016. - Листопад. – № 11. – С. 24-43.

76. 74.480.43
Стипендії: а як уних? : [за кордоном] // Я, студент. – 2016. – № 9. – С. 6.

Практична бухгалтерія

77. 65.052.254.97
Орхіменко О. Чи можна після звільнення отримувати звичайну пенсію, а потім перейти на наукову / О. Орхіменко // Все про бух. облік. – 2016. - 7 листоп. – № 102. – С. 32.

78. 65.025.254.97
Щодо переходу з наукової пенсії на пенсію за віком // Праця і зарплата. – 2016. - 9 листоп. – № 41. – С. 19.