Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 10 (жовтень 2020)

Організація управлінської діяльності ЗВО

001
Анатолій Загородній - президент НАН // Освіта України. – 2020. - 12 жовт. – № 40. – С. 2.

378
Відсутність довгострокової стратегії позбавляє виші орієнтирів // Голос України. – 2020. – 9 жовт. – № 187. – С. 10.

021.4:027.7:378.4
Журавльова І. Інформаційний простір у сучасній університетській бібліотеці / І. Журавльова // Бібл. вісн. – 2020. – № 3. – С. 3-9.

378+140.8+330.366
Кіт М. Трансформація освіти в контексті соціокультурної динаміки ХХІ століття: виклик-відповідь / М. Кіт // Вища освіта України. – 2020. – № 3. – С. 26-32.

378.4
Коваленко О. Статути європейських та українських університетів: порівняльна характеристика / О. Коваленко // Вища освіта України. – 2020. – № 3. – С. 79-86.

37.014.543
Освіта матиме рекордну фінансову підтримку // Уряд. кур'єр. – 2020. - 1 жовт. – № 191. – С. 1-2.

378:504:502.22
Саєнко Т. Енергоінформаційний потенціал особистості у контексті ноосферогенезу / Т. Саєнко // Вища освіта України. – 2020. – № 3. – С. 33-40.

378:005.6:330
Сікорський П. Структурування навчального матеріалу - необхідна умова забезпечення високої якості вищої освіти / П. Сікорський, І. Колодій // Вища освіта України. – 2020. – № 3. – С. 65-71.

378.4
Терещенко І. Східноукраїнському нацуніверситету - 100 років / І. Терещенко // Голос України. – 2020. - 29 верес. – № 179. – С. 6.

378.4
Трушляков Є. Національний університет кораблебудування - віхи історії і сьогодення / Є. Трушляков // Винахідник і раціоналізатор. Наука і техніка. – 2020. – № 2. – С.4-7.

37.014.543
Шулікін Д. Проект кошторису освіти і науки / Д. Шулікін // Освіта України. – 2020. - 28 верес. – № 38. – С. 89.

378+140.8
Якимчук О. Компетентісний підхід в освіті: українські реалії / О. Якимчук // Вища освіта України. – 2020. – № 3. – C. 19-25.

Організація навчально-виховного процесу

069:378.4
Археологічний музей у виші : [про музей у Східноукраїнському нац. ун-ті ім. В. Даля] // Освіта України. – 2020. - 12 жовт. – № 40. – С. 3.

378.147
Власенко О. Працюємо і навчаємося водночас : [однією з перспективних форм навчання є дуальна освіта, що поєднує теорію та практику] / О. Власенко // Фінанс. контроль. – 2020. – № 7. – С. 16-19.

81'243:378.147
Денисенко І. І. Особливості навчання іноземної мови в умовах співпраці в контексті вищої освіти / І. І. Денисенко, А. М. Тарасюк // Інозем. мови. – 2020. – № 3. – С. 18-23.

37.091.12:005.963.3
Журавльов О. Школярі ХХІ століття у бібліотеці Харьковського національного університету імені В. Н. Каразіна / О. Журавльов // Бібл. вісн. – 2020. – № 3. – С. 45-47.

37.091.25
Корсак К. Перші прояви настання нооери: нові цілі для освіти, перспективи PISA, радикальні зміни у використанні наукових досягнень / К. Корсак, Ю. Корсак, А. Похресник // Вища шк. – 2020. – № 5. – С. 33-50.

37(092)
Кулик Н. Будівничий національної школи : [до 140-річчя від дня народж. В. Щепотьєва] / Н. Кулик // Освіта України. – 2020. - 19 жовт. – № 41. – С. 13-15.

377
Мироненко Н. Майбутнє профтехосвіти: як створити умови для молоді та залучити бізнес / Н. Мироненко // Галичина. – 2020 - 9-15 жовт. – № 38. – С. 6.

316.454:378.4
Несторова М. Вплив пандемії на соціальну згуртованість університетських спільнот / М. Несторова, М. Дєліні, А. Заможський // Вища освіта України. – 2020. – № 3. – С. 50-55.

378:001
Остролуцька Л. Михайло Згуровський: "Збудувати високотехнологічну країну без науки неможливо" / Л. Остролуцька // Голос України. – 2020. - 3 жовт. – № 183. – С. 12.

378.147:811.111
Писанко М. Л. Навчвання усного перекладу з аркуша студентів перекладацьких спеціальностей закладів вищої освіти / М. Л. Писанко // Інозем. мови. – 2020. – № 3. –
С. 3-11.

1:378.013.73
Хоменко Г. Фетишизаця патріотизму як проблема миробудівництва в дискурсі вищої освіти / Г. Хоменко // Вища освіта України. – 2020. – № 3. – С. 56-64.

378.147:811
Ярошенко О. В. Реалізація самостійної роботи студентів філологічних факультетів (на прикладі формування компетентності в аудіюванні) / О. В. Ярошенко // Інозем. мови. – 2020. – № 3. – С. 24-30.

Вступна кампанія

378.091.212.2
Мончук О. За бортом обов'язкового ЗНО, або які наслідки матиме переформатування тесту з української мови й літератури / О. Мончук // Галичина. – 2020 - 16-22 жовт. – № 39. – С. 5.

378.091.212.2
Мончук О. З математикою та без літератури: [про перелік предметів ЗНО у 2021] / О. Мончук // Галичина. – 2020 - 2-8 жовт. – № 37. – С. 15.

378.091.212.2
Мончук О. Пробне ЗНО-2021 пройде у змішаному форматі / О. Мончук // Галичина. – 2020 - 16-22 жовт. – № 39. – С. 4.

378.091.212.2(477.86)
Мончук О. Ціна рейтингу : [про ЗНО в Івано-Франківській обл.] / О. Мончук // Галичина. – 2020 - 2-8 жовт. – № 37. – С. 15.

378.091.212.2
Про запровадження ЗНО з української мови // Освіта України. – 2020. - 28 верес. – № 38. – С. 5.

30. 378.091.212.2
Смілянська А. Більше англійської мови, менше української літератури : [нові умови прийому до вишів] / А. Смілянська // Голос України. – 2020. - 20 жовт. – № 192. – С. 12.

378
Степаненко С. Аналіз деяких тенденцій прийому за держзамовленням до закладів вищої освіти України / С. Степаненко // Вища шк. – 2020. – № 5. – С. 7-32.