Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 09 (вересень 2020)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

1. 378(477)(094)
Про внесення змін до закону України "Про вищу освіту" щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей : Закон України від 03 лип. 2020 року № 744-ІХ // Офіц. вісн. України. – 2020. – № 57. – С. 51-52.

2. 378(477)(094)
Про проведення державної атестації закладів освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України : наказ М-ва освіти і науки України від 31.07.2020 року № 994 // Інформац. зб. для освітян. – 2020. – № 8. – с. 94-95.

Організація управлінської діяльності ЗВО

3.378.091.212.2:528
Євсюков Т. Вступна кампанія 2020 року: особливості і відмінності / Т. Євсюков // Землевпоряд. вісник. – 2020. – № 8. – С. 32-34.

4. 378(092)(477.86)
Концур Іван Федорович : [до 80-річчя від дня народж.] // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2020. – № 1. – С. 106.

5. 378.4
Остролуцька Л. Михайло Згуровський: "Університет - це локомотив прогресу і розвитку суспільства" / Л. Остролуцька // Світ. – 2020. - Вересень. – № 33-34. – С. 1-3.

6. 378.018
Рекомендації закладам і навчання іноземців // Освіта України. – 2020. - 31 серп. – № 33-34. – С. 9.

7. 378(477.86)
Синиця Н. Працював і творив на благо спільноти : [пам`яті проф. ІФНТУНГ В. С. Бойка] / Н. Синиця // Галиц. Просвіта. – 2020. - 20 серп. – № 32-33. – С. 7.

8. 378(477.86)+553.98(477.86)
Флагману з підготовки геологів нафтогазового профілю - 75 років / Б. Й. Маєвський, С. С. Куровець, О. Є. Лозинський, Т. В. Здерка // Нафтогаз. галузь України. – 2020. – № 2. –
С. 3-7.

9. 378.2:005.963.1
Шейко В. Концептосфера підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів у Харківській державній академії культури / В. Шейко, Н. Кушнаренко // Вісн. Кн. палати. – 2020. – № 7. – С. 34-38.

Організація навчально-виховного процесу

10. 37
Закон про середню освіту змінювати не будемо, але... // Голос України. – 2020. – 24 верес. – № 176. – С. 5.

11. 37:005
Зелінська Г. О. Роль культури управління у діяльності суб`єктів господарювання / Г. О. Зелінська // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. у-ту нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – 2020. – № 1. – С. 156-163.

12. 37(477.86)
Микицей М. Вояк, географ, патріот : [до 125-річчя від дня народж. І. Федіва] / М. Микицей // Галичина. – 2020 - 18-24 верес. – № 35. – С. 18.

13. 371.3
Сміян Н. Дистанційну форму навчання пропунують узаконити / Н. Сміян // Голос України. – 2020. - 24 верес. – № 176. – С. 2.

14. 37.014.54:378
Співаковський О. На освіті не економлять. Навіть у часи кризи : [про систему вищої освіти] / О. Співаковський // Голос України. – 2020. – 28 серп. – № 155. – С. 4.

15. 37.014.54+001(477)
Чижевський Б. Поступальний розвиток сфери науки і освіти - запорука утвердження нації / Б. Чижевський // Голос України. – 2020. – 29 серп. – № 156. – С. 4.

16. 378.014.6
Шулікін Д. Назяво: рік роботи / Д. Шулікін // Освіта України. – 2020. - 14 верес. – № 36. – С. 5.

17. 37.018
Шулікін Д. Про безпеку, формат навчання і вступну кампанію / Д. Шулікін // Освіта України. – 2020. - 7 верес. – № 35. – С. 6-7.

Вступна кампанія

18. 378.091.212.2
Ейсмунт В. В Україні скасували обов'язкове ЗНО з української літератури / В. Ейсмунт // Слово Просвіти. – 2020. - 17-23 верес. – № 38. – С. 2.

19. 378.091.
212.2 Проект умов прийому // Освіта України. – 2020. - 21 верес. – № 37. – С. 4.

20. 378.091.212.2
Шулікін Д. ЗНО: підсумки і новації / Д. Шулікін // Освіта України. – 2020. - 21 верес. – № 37. – С. 8-9.