Геолог-це покликання

Вже багато десятиліть геологи відзначають своє професійне свято в першу неділю квітня.У сьогоднішньому надзвичайно динамічному світі дедалі менше справжнього духу романтики та любові до Землі. Професія геолога завжди вирізнялася потягом до всього незвіданого. Як девіз їх нелегкій праці звучать слова пісні:

А шлях і далекий і довгий
Не можна вертатись назад
Кріпись геолог, тримайсь геолог
Ти вітру і сонцю брат.

В 1966 році Указом Президії Верховної Ради СРСР за заслуги радянських геологів у створенні мінерально-сировинної бази країни було започатковано святкування Дня геолога. Саме геологи розкривають таємниці про процеси формування сучасного «лику планети».

Українська геологія має свою довгу і плідну історію. Так, в 1926 р. було створено інститут геологічних наук Національної Академії наук України –це найстаріший геологічний заклад. Його засновником та першим директором був академік Тутковський П.А.

socrat2.jpg

За час існування інституту науковцями зроблено значний внесок у розвиток уявлення про геологічну будову території України. Було закладено теоретичні основи пізнання, будови та розвитку земної кори, розвитку органічного світу, палеогеографії, закономірностей осадконакопичення та розташування родовищ корисних копалин. Чимало успіхів досягнуто у вивченні геології дна Чорного та Азовського морів і Світового океану, вирішенні найважливіших народногосподарських завдань Великого Донбасу, Кривого Рогу, проблем мінерально-сировинного комплексу України (паливно-енергетичних, водних ресурсів, корисних копалин).

Значні доробки є в галузях теоретичної і практичної загальної геології та геотектоніки. Під керівництвом академіків НАН України Бондарчука В.Г. (1953-1977) та Чебаненка І.І. (1977). Протягом багатьох років проводилось вивчення геологічних особливостей Азово-Чорноморського регіону, а також районів Атлантичного та Південного океанів.

socrat2.jpg

Після здобуття нашою державою незалежності повертаються імена славних синів України, наукова діяльність яких незаслужено замовчувалась. Серед них - видатний вчений - геолог професор Медвецький Ю.Г., ім`я якого відоме в цілому світі насамперед за його фундаментальні праці з питань загальної геології, мінералогії, петрографії, гідрогеології та гірництва.

Велике наукове і практичне значення мали наукові роботи Медвецького Ю.Г. по дослідженню особливостей поширення покладів нафти в регіоні, які дали значний поштовх розвиткові нафтової промисловості в Галичині на початку ХХ століття.

Глибоке вивчення Карпат і Передкарпаття дозволили йому написати і видати книгу «Нариси по геології Карпат». Вже в наші часи вписані в історію науки-геології золотими літерами імена видатних вчених України:Дідковського В.Я., Шпака П.Ф., Гожика П.Ф. та багатьох інших, хто віддавав свої сили і наснагу професії геолога.

Все ще багато таємниць приховують гірські породи. В надрах вчені шукають відповіді на питання про історичні і тимчасові етапи формування планети. Все частіше стають на порядок денний питання глобальної екології. Намагатися відповісти на них без залучення досліджень з різних геологічних дисциплін неможливо.

В зв’язку з відзначенням професійного свята працівники НТБ провели тематичну годину «Геолог - це покликання» з студентами групи НЗ-17-1 Інституту геології та геофізики.

Було акцентовано увагу на те, що для багатьох геологія – це не шаблонна, а творча робота, пов'язана певною мірою з романтикою і в той же час із спартанськими умовами життя. Але, як би не було тяжко, геологи ніколи не впадають у відчай і в будь-якій ситуації знаходять позитив.Наприкінці зустрічі студентам було запропоновано переглянути тематичну виставку «Геологія і корисні копалини України».

socrat2.jpg