Фінансова глобалізація: сутність та наслідки

Глобалізація – складна і багатоаспектна проблема, за якою стоїть багато реальних явищ і процесів, а також проблем, які стосуються всього людства. Глобалізації сприяє наявність міжнародних фінансових організацій, членами яких є більшість країн, які здійснюють операції на міжнародних фінансових ринках. Крім того, ця система є глобальною внаслідок існування глобальних комунікацій і міжнародних фінансів. Через створення глобальних комунікацій більшість фінансових операцій набули спекулятивного характеру. Глобальна комунікаційна система дає змогу суб’єктам міжнародних фінансів здійснювати фінансові операції цілодобово. Це спричиняє безперервний рух спекулятивного капіталу і постійні загрози фінансової кризи для місцевих валютних ринків.
Міжнародні організації не встигають контролювати і регулювати фінансові потоки спекулятивного капіталу. Як наслідок, сьогодні вони лише можуть здійснювати прогнози, констатувати факти і надавати рекомендації суб’єктам міжнародних фінансів.
За сучасних умов глобалізації та побудови ринкової моделі економіки в нашій державі дуже важливого значення набуває необхідність глибокого усвідомлення економічної природи й сутності міжнародних валютно-фінансових відносин, їх об’єктивної необхідності, діалектичного зв’язку з іншими економічними категоріями, а також їх зростаючої ролі та значення у складній системі світогосподарських зв’язків.
Книжкова виставка на тему “Фінансова глобалізація: сутність та наслідки” розміщена в читальному залі соціально-економічної літератури (кім. 31, 3-й поверх НТБ).
Матеріал книжкової виставки призначений для студентів, що вивчають дисципліну “Міжнародні фінанси”.

Світова фінансова архітектура

Міжнародні фінансові організації в системі глобальних фінансів

Глобальні та регіональні комунікаційні системи