Еволюція університетських бібліотек

18 листопада відбулося в он-лайн режимі чергове засідання обласного методичного об’єднання на тему «Еволюція бібліотек закладів вищої освіти на сучасному етапі розвитку», організатором якого стала науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ.
З доповіддю виступив завідувач відділу технологій та інформаційних ресурсів НТБ Юрій Кобітович, який акцентував увагу на сучасному етапі розвитку новітніх технологій бібліотек, що перетворилися на посередників між постійно зростаючим потоком інформації та її користувачами. Модернізована книгозбірня сучасного закладу вищої освіти – це зосередження новітніх інформаційних технологій. Сьогодні бібліотека навчального закладу змінює свої традиційні функції, трансформуючи увесь комплекс послуг для якомога повнішого задоволення потреб різних категорій користувачів, стає інформаційним центром забезпечення наукової діяльності. Автоматизація бібліотечних процесів дає змогу підвищити ефективність праці бібліотечних працівників, реалізувати нові форми роботи з користувачами, наповнити фонди книгозбірні інноваційними формами зберігання інформації. Інформаційні технології спричинили істотні зміни й у системі бібліотечного сервісу: виникли сучасні форми пошуку та зберігання навчальної, методичної та наукової інформації.
Бібліотечно-інформаційне обслуговування в сучасних умовах, як і більшість інших напрямів діяльності книгозбірень, зазнало істотних впливів новітніх технологій. Нині воно інтенсивно видозмінюється. У книгозбірнях створюються і застосовуються локальні та мережеві електронні ресурси, фонди поповнюються новітніми носіями інформації. Визначальним компонентом розвитку бібліотечно-інформаційної інфраструктури стає поповнення книгозбірень електронними ресурсами, мережевими технологіями, мережевими методами доставки документів. Нині більшість бібліотек застосовує комплексне обслуговування читачів: за допомогою традиційних друкованих та новітніх електронних документів із застосуванням як автоматизованого пошуку, так і традиційного довідково-пошукового апарату бібліотеки, а також віддалених електронних ресурсів.
Основним елементом електронної бібліотеки сьогодні є її веб-сайт, який став одним з інструментів бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів нашої бібліотеки в період пандемії.
Сайт надає інформацію про нові надходження до бібліотеки, інформує про періодичні видання, дозволяє скористатися електронним каталогом бібліотеки, організовує доступ до електронної бази повнотекстових версій навчально-методичної літератури викладачів університету, сприяє максимальному використанню існуючої в базах даних університету
інформації.
Для зручності організовано доступ не тільки до власних, але й до зовнішніх
Інтернет-ресурсів. У відповідних розділах веб-сайту створено точки доступу, прив’язані до інформаційних потреб користувачів. Приділено увагу ресурсам Інтернету, подано адреси різних веб-серверів.
З рубрик сайту можна дізнатися про цікаві події в бібліотеці: про новини з життя бібліотеки, книжкові виставки, заходи, а також є можливість зробити замовлення на літературу прямо з сайту бібліотеки через електронний каталог, отримати віртуальну довідку від бібліотекаря.
У середньому сайт на місяць обслуговує близько 6 000 відвідувачів, які здійснюють більше 10 000 переглядів. Найбільш відвідувані розділи сайту бібліотеки: електронний каталог, нові надходження, інтернет-ресурси, новини, інформація для читачів, періодичні видання, віртуальні виставки.
В обговоренні даної теми взяли участь представники всіх бібліотек – директор НТБ Роман Пуйда, директор наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Петро Гаврилишин, заступник директора бібліотеки ПНУ ім. В. Стефаника Роман Дзумедзей, завідувач відділу обслуговування бібліотеки ІФНМУ Світлана Ромашко та ін., які поділилися своїм досвідом роботи.

socrat2.jpg