Електроніка – рушійна сила прогресу

У наш час технічний прогрес майже в усіх галузях науки і техніки багато у чому зумовлений успіхами електроніки. Електронні пристрої широко використовують в радіозв’язку, телебаченні, запису, відтворенні звуку тощо. Без них неможливо уявити сучасне обладнання або вироби в автоматиці і телемеханіці, провідному зв’язку, атомній та ракетній техніці, астрономії, метрології, машинобудуванні, вимірювальній техніці, медицині.

Прогрес електроніки сприяв розвитку кібернетики, зробив можливим створення швидкодіючих обчислювальних машин. Електроніка стала могутнім засобом автоматизації та контролю виробничих процесів. Виключно важливу роль відіграє вона при створенні роботизованих комплексів, що сприяють зменшенню використання важкої ручної праці у різних сферах виробництва та підвищенню якості продукції, що випускається.

Багато задач керування, вимірювання, інтенсифікації технологічних процесів, що виникають у різних галузях техніки, можуть бути успішно розв’язані спеціалістами.

На допомогу навчальному процесу в читальному залі технічних та гуманітарних наук (к.23, ІІ поверх) організовано виставку «Основи промислової електроніки: функціональні елементи та їх застосування». Запрошуємо всіх бажаючих переглянути виставку.

socrat2.jpg

socrat2.jpg