Екологічний круїз «Загроза природі – загроза людству» «до Всесвітнього дня Землі і Дня довкілля»

20 березня- 22 квітня 1970 р. американський сенатор Р. Нельсон створив групу студентів, які закликали населення до захисту навколишнього середовища і збереження сприятливого клімату на землі. Так студенська хода переросла у національний рух спочатку в США, а потім поширилась по всьому світу. Зараз свято має міжнародне значення і є днем нагадування про економічні катастрофи, про те, що кожна людина може внести свій внесок у збереження екології на планеті і бути відповідальною за стан навколишнього середовища навколо себе.У 2009 р. Генеральна асамблея ООН прийняла рішення про святкування 22 квітня Всесвітнього Дня землі. Сьогодні всі люди планети незалежно від їх расової чи класової приналежності, політичних поглядів чи ідеологічних уподобань все частіше називають Землю нашою спільною домівкою.

Всім нам потрібно відтворювати природні умови за рахунок озеленення, штучних водоймищ, запобігати забрудненню повітря, водних ресурсів, грунтів тощо. Ігнорування цих проблем призводить до виникнення і швидкого розповсюдження хвороб, через що збільшується смертність населення і формуються паталогії у дітей.Спричинений економічними та політичними помилками, серйозними прорахунками, теперішній стан природного середовища України оцінюється фахівцями як критичний. Відбувається активна деградація й небезпечне знищення останніх природніх ресурсів. В Україні загинули сотні малих річок, деградують Чорне та Азовське моря, спотворений забрудненими водосховищами Дніпро, винищена значна частина лісів Карпат, еродована більша половина хлібної ниви, задихаються від промислових і автомобільних викидів усі великі міста й обласні центри. Україна входить в число країн з найбільш високими обсягами утворення та накопичення відходів. Вони нагромаджуються у вигляді шламосховищ, відвалів, різних звалищ. Значну частину становлять відходи хіміко-металургійної переробки сировини. В результаті життєдіяльності одного мешканця України за рік утворюється 1т відходів. Утилізується лише третина загальної кількості, тому такий рівень утилізації не впливає на поліпшення стану довкілля.

socrat2.jpg

Наше покоління практично в усіх куточках планети безсоромно грабує в коморах природи те, що належить дітям і онукам. Ліквідація глобальної екологічної кризи є на сьогодні найважливішим завданням людства. Для його вирішення перш за все необхідні зміна екологічної стратегії й тактики, організація всебічної екологічної освіти, виховання екологічної свідомості всього населення Землі. З цією метою в багатьох країнах, у тому числі в Україні, запроваджено вивчення екології на всіх рівнях освіти в тісному зв’язку з матеріалами майже всіх дисциплін.

У третє тисячоліття людство повинно входити з новою філософією життя, згідно з якою воно є часткою єдиної людської сім’ї, планетарного братства з високою екологічною культурою. Екологічна культура покликана протистояти віковому імперативу підкорення природи, щоб виправити згубний перебіг історії цивілізації і зберегти біосферу для майбутніх поколінь.

socrat2.jpg

Працівниками НТБ проведений екологічний круїз “Загроза природі – загроза людству” до Всесвітнього дня Землі і Дня довкілля. Студенти 2-го курсу Інженерно-екологічного інституту з великою увагою і цікавістю слухали про проблеми стосунків між природою та людиною, які виникли із розвитком цивілізації та науково-технічного прогресу. Ця зустріч допомогла усім присутнім вкотре переконатись, що ми повинні берегти довкілля, оскільки отримуємо від природи все необхідне для життя: енергію, продукти харчування, матеріали, черпаємо в ній емоційну та естетичну наснагу.

На книжково-ілюстративній виставці “Не руйнуй гармонії земної” було представлено різноманітну літературу еколого-економічного напрямку, з якою активно ознайомились студенти. Всі учасники заходу були запрошені відвідати науково-технічну бібліотеку з метою ще глибшого вивчення проблеми захисту довкілля та свідомого ставлення до природи.