Будівництво та експлуатація трубопроводів

truboprovid.jpg

Сьогодні перспективні проекти сучасних трубопровідних систем орієнтовані на спорудження магістральних трубопроводів нового покоління з використанням інноваційних досягнень науки і техніки.
Формування безпеки та надійності трубопровідного транспорту під час його спорудження забезпечується, перш за все, за рахунок високої якості будівництва, яка залежить від багатьох чинників:

- прогресивних норм, розроблених на рівні сучасних досягнень науки;
- оптимальних проектних рішень;
- застосування сучасних будівельних технологій та будівельної техніки;
- використання надійних методик випробування трубопроводів.

Для досягнення максимальної продуктивності та найбільшого економічного ефекту потрібне уміле поєднання передових досягнень техніки і технології з передовою організацією спорудження. Одним з напрямів удосконалення технологічних процесів із спорудження трубопроводів є їх подальша автоматизація.
Література тематичної книжкової виставки «Сучасні вимоги до будівництва та експлуатації трубопроводів», організованої в читальному залі технічної літератури, відображає розвиток і теперішній стан галузі. Зміст виставки розкривають розділи: «Спорудження магістральних трубопроводів», «Експлуатація та проектування нафтогазопроводів».

Спорудження магістральних трубопроводів

1. Батыров, К. А. Сооружение магистральных трубопроводов на участках повышенной сложности / К. А. Батыров, М. Г. Лерман. – К. : Будівельник, 1983. – 104 с.

2. Безтраншейне будівництво переходів магістральних трубопроводів в Україні / С.О. Овецький, Я.М.Фем’як, Я.Я. Якимечко, В.З. Петренко // Розвідка та розобка нафтових і газових родовищ. – 2009. – № 1. – С. 5-10.

3. Бородавкин, П. П. Сооружение магистральных трубопроводов : учеб. / П. П. Бородавкин, В. Л. Березин. – М. : Недра, 1977. – 407 с.

4. Бородавкин, П. П. Сооружение трубопроводов в горах / П. П. Бородавкин, В. М. Глоба. – М. : Недра, 1978. – 144 с.

5. Бородавкин, П. П. Строительство магистральных трубопроводов в сложных условиях / П. П. Бородавкин, А. Х. Сунарчин. – М. : Недра, 1965. – 215с.

6. Быков, Л. И. Строительство линейной части магистральных трубопроводов / Л. И. Быков, В. Г. Карпов. – М. : Недра, 1977. – 128 с. – (Библиотека строителя магистральных трубопроводов).

7. Глоба, В. М. Буровзрывные работы при строительстве магистральных трубопроводов и подземных хранилищ / В. М. Глоба. – М. : Недра, 1984. – 239 с.

8. Глоба, В. М. Основи будівництва трубопроводів : навч. посіб. / В. М. Глоба, О. Т. Мартинюк. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 2000. – 156 с.

9. Громов, А. В. Строительство магистральных трубопроводов (линейная часть) / А. В. Громов, А. А. Каликин. – К. : Будівельник, 1975. – 358 с.

10. Давидович, П.Я. Земляные и подготовительные работы на строительстве магистральных трубопроводов. / П.Я. Давидович ,Е.С. Коренцвит, А.М.Лучшев. – М. : Гостоптехиздат, 1963. – 152 с.

11. Дерцакян, А. К. Переходы магистральных трубопроводов через болота / А. К. Дерцакян, Б. Д. Макуров. – Л. : Недра, 1965. – 215 с.

12. Дерцакян, А. К. Строительство трубопроводов на болотах и многолетнемерзлых грунтах / А. К. Дерцакян, Н. П. Васильев. – М. : Недра, 1978. – 167 с.

13. Дорошенко, Я. В. Спорудження магістральних трубопроводів : підручник / Я. В. Дорошенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 563 с.

14. Капустин, К. Я. Строительство морских трубопроводов / К. Я. Капустин, М. А. Камышев. – М. : Недра, 1982. – 208 с.

15. Мартинюк, Р.Т. Критерії якості будівництва магістрального трубопроводу та надійність його експлуатації / Р.Т.Мартинюк, В.Я.Грудз, А.З.Багнюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2006. – № 4. – С. 100-103.

16. Петров, И. П. Надземная прокладка трубопроводов / И. П. Петров, В. В. Спиридонов. – М. : Недра, 1965. – 477 с.

17. Седлуха, Г. А. Справочник мастера-строителя газопрово-дов / Г. А. Седлуха, О. М. Фридман. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л. : Недра, 1974. – 318 с.

18. Строительство магистральных трубопроводов : справочник / В. Г. Чирсков, В. Л. Березин, Л. Г. Телегин, и др. – М. : Недра, 1991. – 475 с.

19. Таран, В. Д. Сооружение магистральных трубопроводов : учеб. пособ. / В. Д. Таран. – М. : Недра, 1964. – 544 с.

20. Телегин, Л. Г. Сооружение газонефтепроводов : учеб. / Л. Г. Телегин, Б. Н. Курепин, И. В. Березина. – М. : Недра, 1984. – 304 с.

Експлуатація трубопроводів

1. Галеев, В. Б. Ремонт магистральных трубопроводов и оборудования нефтеперекачивающих станций / В. Б. Галеев, Е. М. Сощенко, Д. А. Черняев. – М. : Недра, 1968. – 222 с.

2. Гидродинамика трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов / А. Х. Мирзаджанзаде, А. К. Галлямов, В. И. Марон, В. А. Юфин. – М. : Недра, 1984. – 287 с.

3. Грудз, В. Я. Обслуживание газотранспортных систем : учеб. пособ. / В. Я. Грудз, Д. С. Тымкив, Е. И. Яковлев. – К. : УМК ВО, 1991. – 160 с.

4. Дятлов, В. А. Обслуживание и эксплуатация линейной части магистральных газопроводов : учеб. / В. А. Дятлов. – М. : Недра, 1984. – 238 с.

4. Егерман, Г. Ф. Эксплуатация линейной части магистральных газопроводов / Г. Ф. Егерман, М. Д. Джафаров, Е. А. Никитенко. – М. : Недра, 1968. – 232 с.

5. Експлуатаційникові газонафтового комплексу : довідник / В. В. Розгонюк, Л. А. Хачикян, М. А. Григіль [та ін.]. – К. : Росток, 1998. – 432 с.

6. Ковалко, М. П. Методи та засоби підвищення ефективності функціонування систем трубопровідного транспорту газу / М. П. Ковалко. – К. : УЕЗ, 2001. – 288 с.

7. Котляр, И. Я. Эксплуатация магистральных газопроводов / И. Я. Котляр, В. М. Пиляк. – Л. : Недра, 1967. – 248 с.

8. Мазницький, А.С. Система геодезичного супроводу будівництва й експлуатації магістральних трубопроводів / А.С. Мазницький // Нафт. і газ. пром.-ть. – 2011. – №3 – С. 31-35

9. Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов. РД 39-30-114-78. – М. : Недра, 1979. – 159 с.

10. Правила технической эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов. – М. : Недра, 1988. – 87 с.

11. Работоспособность трубопроводов: В 3-х частях. Ч.1 : Расчетная и эксплуатационная надежность / Е. Е. Зорин, Г. А. Ланчаков, А. И. Степаненко, А. В. Шибнев. – М. : Недра, 2000. – 243 с.

12. Роев, Г. А. Очистные сооружения газонефтеперекачивающих станций и нефтебаз : учеб. / Г. А. Роев. – М. : Недра, 1981. – 240 с.

13. Середюк, М. Д. Проектування та експлуатація систем газопостачання населених пунктів : навч. посіб. / М. Д. Середюк, В. Я. Малик, В. Т. Болонний. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 436 с.

14. Справочник по проектированию магистральных трубопроводов / А. К. Дерцакян, М. Н. Шпотаковский, Б. Г. Волков [и др.] ; Дерцакян А.К., ред. – Л. : Недра, 1977. – 519 с.

15. Тихомиров, Е. Н. Наладка, ремонт и эксплуатация устройств телемеханики на магистральных газопроводах / Е. Н. Тихомиров. – Л. : Гостоптехиздат, 1963. – 111 с. – Библиография: с.108-109.

16. Торчинский, Я. М. Оптимизация проектируемых и эксплуатируемых газораспределительных систем / Я. М. Торчинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л. : Недра. Ленингр. отд., 1988. – 239 с.

Запрошуємо всіх бажаючих ознайомитись з матеріалами виставки в читальному залі технічної літератури( ІІ пов., кімн. №23).