Бібліотечні сервіси на допомогу науковій діяльності університету

Сьогодні актуальним є питання збільшення внеску бібліотек вищої школи у впровадження нового спектра послуг, спрямованих на підтримку фахової комунікації, моніторинг, аналіз та інтеграцію результатів досліджень до світового наукового простору формування позитивного іміджу установи у країні та світі. Тому важливе значення має створення інноваційних бібліотечних сервісів, активне використання наукометричних та бібліометричних досліджень для підвищення ефективності діяльності як університету так і власне бібліотеки. Саме питання, які торкаються інформаційної моделі розвитку науки, зростання масивів даних, цитованості літератури, вивчення внутрішніх зв’язків у науці на основі бібліографічних посилань, оцінювання внеску до світового інформаційного потоку, процесу статистичного аналізу наукових напрямів і стали темою обговорення на семінарі-практикумі «Бібліотечні сервіси на допомогу науковій діяльності університету», який відбувся в режимі он-лайн 18 листопада. Така відео-зустріч була організована науково-технічною бібліотекою з метою підвищення професійної кваліфікації бібліотечних працівників обласного методичного об’єднання бібліотек ЗВО. Семінар-практикум відбувся в рамках засідання секції з питань інформаційних технологій.
Основним доповідачем виступила головний бібліотекар відділу технологій та інформаційних ресурсів НТБ Ірина Івахів, яка зупинилася на практичній діяльності Інформаційно-наукового центру бібліотеки. До завдань центру входить надання сервісів та послуг для підтримки освітньої та науково-дослідницької діяльності університету (це пошук, запис і друк електронних копій викладачів університету; сканування та занесення в репозитарій статей та наукових праць викладачів; забезпечення технічної підтримки та наповнення Наукового архіву ІФНТУНГ; моніторинг та аналіз публікаційної активності науковців університету, використання статистики баз даних; аналітична діяльність та ін. Великий інтерес викликало в учасників семінару питання участі бібліотек у проходженні кафедрами акредитацій освітніх програм.
Активну участь в обговоренні даної теми взяли й представники всіх бібліотек – директор НТБ Роман Пуйда, директор наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Петро Гаврилишин, заступник директора бібліотеки ПНУ ім. В. Стефаника Роман Дзумедзей, вчений секретар НТБ Ярослава Пилип, завідувач відділу обслуговування бібліотеки ІФНМУ Світлана Ромашко та ін.
Впроваджуючи в роботу нові форми й методи, поєднуючи традиційні й електронні ресурси, індивідуальні та корпоративні методи роботи, бібліотеки обласного методичного об’єднання сприяють підвищенню рейтингу закладів вищої освіти.

socrat2.jpg