Безцінні фонди університетських книгозбірень

З метою підвищення професійної кваліфікації бібліотечних працівників обласного методичного об’єднання відбулося засідання секції з питань формування та збереження фондів. Цього разу в рамках засідання відбувся семінар «Колекції – книжкові пам’ятки у фондовому зібранні університетських бібліотек».
Програма семінару включала наступні питання:
«Українські видання у рідкісному фонді науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ»
(Завідувач сектору зберігання фондів НТБ ІФНТУНГ Т.В. Степашкіна)
«Формування фонду рідкісних видань у науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника»
(Вчений секретар наукової бібліотеки ПНУ ім. В. Стефаника Олег Гуцуляк)
«Унікальні пам’ятки стародруків митрополита Андрея Шептицького в академічній бібліотеці Івана Золотоустого»
(Директор бібліотеки Академії Івана Золотоустого Іванна Стрихар)

socrat2.jpg

Завідувач сектору зберігання фондів НТБ Тетяна Степашкіна представила слайд-презентацію про колекції українських видань у фонді рідкісних видань науково-технічної бібліотеки.
Українські видання – це книги та періодичні видання, надруковані українською мовою протягом 1923 – 1945 років, незалежно від того, на якій території вони надруковані, та надруковані будь-якою іншою мовою протягом 1861 – 1945 років на території сучасної України. У колекції україномовних видань рідкісного фонду науково технічної-бібліотеки зберігається 114 документів. Умовно вони поділені на дві групи.
До першої групи відносяться видання, надруковані українською мовою протягом 1924-1944 років – 47 примірників.
Привертають увагу видання, подаровані українською діаспорою – ”Український Голос” та ”Культура й освіта” з м. Вініпег Канада.
Також розповіла про періодичні видання, надруковані українською мовою. Вони є невід’ємною складовою науки, освіти, важливим джерелом історичної інформації.
До другої групи документів колекції українських видань входять книги, надруковані будь-якою іншою мовою протягом 1845 -1941 років на території сучасної України – 67 примірників.
Враховуючи історичні реалії розвитку нашого регіону, великий інтерес викликають документи, які були видані у Львові, Бориславі польською мовою (29 примірників). Загалом це книги з геології, які були видані у різних видавництвах.
Також зупинилася на колекції прижиттєвих видань українських науковців, зокрема Таких як : Петро Буштедт, Роман Виржиковський, Григорій Махів, Євген Патон та ін.
Наразі йде робота щодо збору та формуванню матеріалів для створення окремої колекції прижиттєвих видань видатних українських науковців, праці яких знаходяться у рідкісному фонді бібліотеки.

socrat2.jpg

Цікавим та змістовним був виступ вченого секретаря наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Олега Гуцуляка. Детальне вивчення фонду рідкісних видань розпочалося в 2005 році із застосуванням у роботу бібліотеки АБІС «УФД/Бібліотека». Сьогодні фонд рідкісних видань налічує 4757 прим. книг і періодичних видань з усіх галузей знань українською, російською та іноземними мовами. В результаті багатолітньої роботи були виділені колекції:
1. Книги видання до 1917 р.
2. Книги видання 1918-1939 рр.
3. Книги видання 1940-1945 рр.
4. Прижиттєві видання українських письменників.
5. Періодичні часописи.
6. Видання іноземними мовами.
Коротко зупинився на кожній з колекцій унікальних рідкісних книг. Робота із вивчення змісту фонду рідкісних видань продовжується. Насамперед заплановано створення каталогів книжкових колекцій, паспортизація видань та їх оцифрування.

socrat2.jpg

Директор бібліотеки Академії Івана Золотоустого Іванна Стрихар ознайомила учасників семінару з історією бібліотеки, першим меценатом якої став єпископ Андрей Шептицький. Загальний бібліотечний фонд налічує майже 30 тис. прим. (в тому числі 10 тис. монографій та періодичних видань англійською, німецькою, італійською, іспанською та французькою мовами). Бібліотека володіє колекцією діаспорної періодики 70-х років ХХ ст., а також рідкісними літургійними стародруками та цінними книгами. Та найбільш вражає унікальний фонд рідкісних та цінних видань – Фонд Митрополита Андрея Шептицького, який потребує наукового вивчення та опрацювання, бібліографічного впорядкування.
В даному фонді є дуже рідкісні фоліанти, першодруки – інкунабули (книги до 1500 року, палеотипи (книги з 1501 по 1551 рр.). Серед них – книжки, надруковані латиною, кирилицею та старослов’янською мовами. Старовинні книги приваблюють до себе давниною сторінок, таємницями долі їх авторів та власників видань, вони несуть інформацію про історію минулих поколінь. Презентація фонду рідкісних видань бібліотеки Академії Івана Золотоустого вразила своєю унікальністю та цінністю.

Можна з впевненістю стверджувати, що професійне спілкування та навчання збагатили учасників проведеного семінару досвідом, новими ідеями, дали наснагу на подальшу роботу, адже старовинні книги несуть інформацію про історію різних поколінь і збереглися вони завдяки старанній праці бібліотекарів. Кожне покоління, отримавши від попереднього книжкові пам'ятники повинно зберегти і передати їх подальшим поколінням.
Коли йдеться про колекцію книжкових пам'яток, їх цінність не можна перевищити, оскільки кожна книга по-своєму унікальна і є невід'ємною частиною національного фонду, особливо цінних і рідкісних видань.

На завершення семінару відбулася екскурсія до виставкового залу рідкісних та цінних видань науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ.

socrat2.jpg

socrat2.jpg

socrat2.jpg

socrat2.jpg

socrat2.jpg

socrat2.jpg

socrat2.jpg