Відділ обслуговування користувачів

technicna_new.jpg

У своїй діяльності відділ обслуговування користувачів керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про національну програму інформатизації», «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», наказами та нормативними актами МОНу України.

Якісно та оперативно забезпечує бібліотечно-бібліографічне обслуговування наукових і науково-педагогічних працівників, студентів, аспірантів відповідно до їх інформаційних запитів, використовуючи різноманітні форми і методи індивідуального і масового інформування. Організовує соціологічні опитування та дослідження читацьких інтересів. Вивчає і впроваджує в практику роботи передовий бібліотечний досвід вітчизняних та закордонних бібліотек. На допомогу науковій та навчально- виховній роботі університету складає рекомендовані списки літератури, проводить інформаційні огляди, організовує традиційні та віртуальні книжкові виставки,читацькі конференції, літературно-музичні вечори, зустрічі за круглим столом, презентації книг та ін

До складу відділу обслуговування користувачів входять:
- сектор абонементів (абонемент наукової та навчальної літератури; абонемент художньої літератури);
- сектор читальних залів (читальний зал технічних та гуманітарних наук; читальний зал наукових та періодичних видань);
- сектор культурно- просвітницької роботи.

Очолює відділ Яремійчук Любомира Миколаївна

technicna_new.jpg

Cектор абонементів

У секторі працюють: головний бібліотекар Юрченко Олена Борисівна, провідний бібліотекар Федяніна Наталія Василівна, бібліотекарі першої категорії: Омельченко Марта Михайлівна, Вислобіцька Світлана Василівна, Луців Ірина Павлівна.

Обслуговує: професорсько-викладацький склад, аспірантів, студентів денної та заочної форми навчання, ІПО, магістрів за спеціальністю «Державна служба». Вивчає їх інформаційні потреби та диференційовано задовільняє загальноосвітні, фахові інтереси та запити. Проводить реєстрацію та перереєстрацію користувачів, здійснює щоденний облік роботи. Багатогранною є робота з популяризації літератури. Організовує книжкові та віртуальні виставки, експозиції творів друку нових видань викладачів університету. Сектор абонементів для студентів першого курсу університету проводить місячник першокурсника, години інформаційної культури, організовує постійно діючу книжкову та віртуальну виставки «Тобі, першокурснику». Вивчає та аналізує якісний склад фонду. Враховуючи запити користувачів, формує фонд абонементів у співпраці з сектором комплектування та обробки літератури, відстежує ринок інформаційних ресурсів та поповнює фонд масивом документів з різних джерел комплектування. Веде картотеку відмовлень, яка постійно аналізується для подальшого доукомплектування фонду.Координує свою роботу з інститутами, кафедрами університету.

technicna_new.jpg

Очолює сектор Манюх Людмила Вікторівна.

technicna_new.jpg

Сектор читальних залів (читальний зал технічних та гуманітарних наук, читальний зал наукових та періодичних видань).

У секторі працюють провідний бібліотекар Горбак Галина Богданівна, бібліограф 1-ї категорії Шмигельська Мирослава Михайлівна, бібліотекарі 2-ї категорії Шпирун Людмила Іванівна, Петушенко Марія Василівна. Для оперативного та змістовного забезпечення користувачів необхідною інформацією у читальних залах організовуються різноманітні тематичні книжкові виставки, виставки за сторінками періодичних видань, виставки-експозиції.

technicna_new.jpg

technicna_new.jpg

Очолює сектор Герасим’юк Леся Богданівна

technicna_new.jpg