інфобюлетень

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №2 (лютий 2012)

kniga.png
Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти [Текст] : постанова Кабінету Міністрів України від 14 груд. 2011 р. №1283 // Офіційний вісник України. – 2011. – №97. – С. 146.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №1 (січень 2012)

kniga.png Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами [Текст] : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листоп. 2011 р. № 1197 // Офіційний вісник України. – 2011. – №91.

Інформація з проблем вищої школи №12 (грудень 2011)

kniga.png Про затвердження плану заходів із залучення молодих учених до роботи в наукових установах та вищих навчальних закладах [Текст] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 жовт. 2011 р. №1121

Інформація з проблем вищої школи №11 (листопад 2011)

kniga.png
74.580.24(4УКР)
Антощук, С. Інститут комп'ютерних систем ОНПУ - від минулого до майбутнього [Текст] : [Одеський нац. політехн.ун-т] / С. Антощук // Економіст. – 2011. – №8. – С. 33-38.

Інформація з проблем вищої школи №10 (жовтень 2011)

kniga.png
74.584(0)ж
Астахова, Е. Академическая мобильность в украинском контексте: риски адаптации [Текст] / Е. Астахова // Новий колегіум. – 2011. – №2. – С. 10-13.

Інформація з проблем вищої школи №9 (вересень 2011)

kniga.png
67.9(4УКР)401.12
Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери [Текст] : Указ Президента України від 10 верес. 2011 р. №906 // Урядовий кур'єр. – 2011. - 15 верес. – №169. – С. 14.

Інформація з проблем вищої школи №7-8 (липень-серпень 2011)

kniga.png
67.9(4УКР)401
Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності наукових парків [Текст] : Закон України // Голос України. – 2011. - 13 лип. – №125. – С. 18.

Інформація з проблем вищої школи №6 (червень 2011)

kniga.png
67.9(4УКР)401.12
Про затвердження Положення про державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України [Текст] : Указ Президента України від 8 квіт. 2011 р. №437/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – №29. – С. 188-193.

Інформація з проблем вищої школи №5 (травень 2011)

kniga.png
74.584(4УКР)
Про підсумки проведення огляду музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Текст] : наказ М-ва освіти і науки України від 17.03.2011 № 239 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2011. – №10. – С.3-11.

Інформація з проблем вищої школи №4 (квітень 2011)

kniga.png
74.584
Андрушкевич, Ф. Польський "освітній прорив" та його значення для українських освітніх інновацій [Текст] / Ф. Андрушкевич // Вища освіта України. – 2010. – №4. – С.103-108.

Збір матеріалів