інфобюлетень

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №12 (грудень 2012)

kniga.png
67.9(4УКР)401.121-32+001(477)
Про призначення у 2013 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених [Текст] : постанова Верховної Ради України від 6 груд. 2012 р. №5517 // Голос України. – 2012. –
13 груд. – №237. – С. 5.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №11 (листопад 2012)

kniga.png
74.584(4УКР)
Про експертну кадрову комісію з розгляду питань діяльності керівників вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, наукових, науково-дослідних та інших установ і організацій, які знаходяться у сфері управління М-ва освіти і науки, молоді та ... [Текст] : наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 16.07.2012 р. №819 // Офіційний вісник України. – 2012. – №60. – С. 253.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №10 (жовтень 2012)

kniga.png67.9(4УКР)401.121- 32+001(477)
Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2012 рік [Текст] : розпорядження Президента України від 6 жовт. 2012 р. №187 : [Шкіці Лесі Євстахіївні, д-рові техн. наук, зав. кафедри ІФНТУНГ ("Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення навколиш. середовища нафтогазових комплексів] // Урядовий кур'єр. – 2012. - 12 жовт. – №186. – С. 13.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №9 (вересень 2012)

kniga.png
Про затвердження Змін до Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Текст] : наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 07.06.2012 р. № 665 // Атестаційний вісник. – 2012. – №8. – С. 4.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №8 (серпень 2012)

kniga.png
001.8
Питання присвоєння вченого звання професора і доцента на підстві рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Текст] : наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 17.05.2012 р. №591 // Атестаційний вісник. – 2012. – №7. – С. 4.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №7 (липень 2012)

kniga.png
74.58(4УКР)
Програма створення в Закарпатті наукового парку "Ужгородський національний університет" [Текст] / Й. Й. Головач, І. П. Студеняк, В. В. Кормош, М. А. Мотильчак // Наука сьогодні. – 2012. – №11-12. – С. 12-13.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №6 (червень 2012)

kniga.png
Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2011 році [Текст] : постанова Кабінету Міністрів України від 28 груд. 2011 р. №1413 // Офіційний вісник України. – 2012. – №33. – С. 7.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №5 (травень 2012)

kniga.png
67.9(4УКР)401.121
Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2011 року [Текст] : Указ Президента України від 18 трав. 2012 р. №329 // Урядовий кур'єр. – 2012. - 25 трав. – №92. – С. 13.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №4 (квітень 2012)

kniga.png
Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук [Текст] : наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 21.02.2012 р. № 202 // Офіційний вісник України. – 2012. – №22. –
С. 528-531.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №3 (березень 2012)

kniga.png
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань навчання і стажування громадян України за кордоном [Текст] : постанова Кабінету Міністрів України від 28 груд. 2011 р. №1411 // Урядовий кур'єр. – 2012. - 29 лют. – №39. – С. 14.

Збір матеріалів