інфобюлетень

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №5 (травень 2013)

kniga.png
Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2012 року : Указ Президента України від 16 трав. 2013 р. № 279 : Петрині Д. Ю., Полутренко М. С., Федоровичу Я. Т. (ІФНТУНГ) та ін. за роботу "Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України" // Урядовий кур'єр. – 2013. - 23 трав. – № 90. – С. 13.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №4 (квітень 2013)

kniga.png
Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році : наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2013 р. № 306 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 26. – С. 119.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №3 (березень 2013)

kniga.png
Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України : наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 09.01.2013 р. № 12 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2013. – № 3. – С. 3.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №2 (лютий 2013)

kniga.png
Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів профеcійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студ. вищих та учнів...] : постанова Кабінету Міністрів України від 16 січ. 2013 р. № 20 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 5. – С. 71.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №1 (січень 2013)

kniga.png
67.9(4УКР)401.121-32
Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів [Текст] : Закон України від 20 листоп. 2012 р. №5499 // Урядовий кур'єр. – 2013. – 9 cіч. – №4. – С. 9.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №12 (грудень 2012)

kniga.png
67.9(4УКР)401.121-32+001(477)
Про призначення у 2013 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених [Текст] : постанова Верховної Ради України від 6 груд. 2012 р. №5517 // Голос України. – 2012. –
13 груд. – №237. – С. 5.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №11 (листопад 2012)

kniga.png
74.584(4УКР)
Про експертну кадрову комісію з розгляду питань діяльності керівників вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, наукових, науково-дослідних та інших установ і організацій, які знаходяться у сфері управління М-ва освіти і науки, молоді та ... [Текст] : наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 16.07.2012 р. №819 // Офіційний вісник України. – 2012. – №60. – С. 253.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №10 (жовтень 2012)

kniga.png67.9(4УКР)401.121- 32+001(477)
Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2012 рік [Текст] : розпорядження Президента України від 6 жовт. 2012 р. №187 : [Шкіці Лесі Євстахіївні, д-рові техн. наук, зав. кафедри ІФНТУНГ ("Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення навколиш. середовища нафтогазових комплексів] // Урядовий кур'єр. – 2012. - 12 жовт. – №186. – С. 13.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №9 (вересень 2012)

kniga.png
Про затвердження Змін до Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Текст] : наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 07.06.2012 р. № 665 // Атестаційний вісник. – 2012. – №8. – С. 4.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №8 (серпень 2012)

kniga.png
001.8
Питання присвоєння вченого звання професора і доцента на підстві рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Текст] : наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 17.05.2012 р. №591 // Атестаційний вісник. – 2012. – №7. – С. 4.

Збір матеріалів