інфобюлетень

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №9 (вересень 2012)

kniga.png
Про затвердження Змін до Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Текст] : наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 07.06.2012 р. № 665 // Атестаційний вісник. – 2012. – №8. – С. 4.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №8 (серпень 2012)

kniga.png
001.8
Питання присвоєння вченого звання професора і доцента на підстві рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Текст] : наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 17.05.2012 р. №591 // Атестаційний вісник. – 2012. – №7. – С. 4.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №7 (липень 2012)

kniga.png
74.58(4УКР)
Програма створення в Закарпатті наукового парку "Ужгородський національний університет" [Текст] / Й. Й. Головач, І. П. Студеняк, В. В. Кормош, М. А. Мотильчак // Наука сьогодні. – 2012. – №11-12. – С. 12-13.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №6 (червень 2012)

kniga.png
Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2011 році [Текст] : постанова Кабінету Міністрів України від 28 груд. 2011 р. №1413 // Офіційний вісник України. – 2012. – №33. – С. 7.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №5 (травень 2012)

kniga.png
67.9(4УКР)401.121
Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2011 року [Текст] : Указ Президента України від 18 трав. 2012 р. №329 // Урядовий кур'єр. – 2012. - 25 трав. – №92. – С. 13.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №4 (квітень 2012)

kniga.png
Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук [Текст] : наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 21.02.2012 р. № 202 // Офіційний вісник України. – 2012. – №22. –
С. 528-531.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №3 (березень 2012)

kniga.png
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань навчання і стажування громадян України за кордоном [Текст] : постанова Кабінету Міністрів України від 28 груд. 2011 р. №1411 // Урядовий кур'єр. – 2012. - 29 лют. – №39. – С. 14.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №2 (лютий 2012)

kniga.png
Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти [Текст] : постанова Кабінету Міністрів України від 14 груд. 2011 р. №1283 // Офіційний вісник України. – 2011. – №97. – С. 146.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №1 (січень 2012)

kniga.png Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами [Текст] : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листоп. 2011 р. № 1197 // Офіційний вісник України. – 2011. – №91.

Інформація з проблем вищої школи №12 (грудень 2011)

kniga.png Про затвердження плану заходів із залучення молодих учених до роботи в наукових установах та вищих навчальних закладах [Текст] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 жовт. 2011 р. №1121

Збір матеріалів