інфобюлетень

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №10 (жовтень 2013)

kniga.png
Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2013 року : Указ Президента України від 4 жовт. 2013 р. № 543 // Урядовий кур'єр. – 2013. - 10 жовт. – № 185. – С. 13.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №9 (вересень 2013)

kniga.png
Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника : постанова Кабінету Міністрів України від 24 лип. 2013 р. № 567 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 64. – С. 77.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №8 (серпень 2013)

kniga.png
Питання Міністерства освіти і науки України : Указ Президента України від 25 квіт. 2013 р. № 240/2013 // Управління освітою. – 2013.- Липень. – № 14. – С. 35-42.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №7 (липень 2013)

kniga.png
Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [Текст] : Указ Президента України від 25 черв. 2013 р. № 344/2013 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 50. – С. 18.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №6 (червень 2013)

kniga.png
Питання Міністерства освіти і науки України [Текст] : Указ Президента України від 25 квіт. 2013 р. № 240/2013 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 34. – С. 38.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №5 (травень 2013)

kniga.png
Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2012 року : Указ Президента України від 16 трав. 2013 р. № 279 : Петрині Д. Ю., Полутренко М. С., Федоровичу Я. Т. (ІФНТУНГ) та ін. за роботу "Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України" // Урядовий кур'єр. – 2013. - 23 трав. – № 90. – С. 13.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №4 (квітень 2013)

kniga.png
Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році : наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2013 р. № 306 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 26. – С. 119.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №3 (березень 2013)

kniga.png
Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України : наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 09.01.2013 р. № 12 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2013. – № 3. – С. 3.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №2 (лютий 2013)

kniga.png
Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів профеcійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студ. вищих та учнів...] : постанова Кабінету Міністрів України від 16 січ. 2013 р. № 20 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 5. – С. 71.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №1 (січень 2013)

kniga.png
67.9(4УКР)401.121-32
Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів [Текст] : Закон України від 20 листоп. 2012 р. №5499 // Урядовий кур'єр. – 2013. – 9 cіч. – №4. – С. 9.

Збір матеріалів