інфобюлетень

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №1 (січень 2014)

kniga.png
Нагребельний В. П. Законодавче врегулювання організації та діяльності Національної академії наук України - вимога часу / В. П. Нагребельний // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 12. – С. 50-57.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №12 (грудень 2013)

kniga.png
67.9(4УКР)401.12-32+001(477)
Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2013 року [Текст] : Указ Президента України від 2 грудня 2013 р. № 659/2013 // Урядовий кур'єр. – 2013. - 5 груд. – № 225. – С. 13.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №11 (листопад 2013)

kniga.png
001.8
Про затвердження Порядку присудження ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника : постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 // Освіта України. – 2013. - Жовтень. – № 10. – С. 4.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №10 (жовтень 2013)

kniga.png
Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2013 року : Указ Президента України від 4 жовт. 2013 р. № 543 // Урядовий кур'єр. – 2013. - 10 жовт. – № 185. – С. 13.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №9 (вересень 2013)

kniga.png
Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника : постанова Кабінету Міністрів України від 24 лип. 2013 р. № 567 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 64. – С. 77.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №8 (серпень 2013)

kniga.png
Питання Міністерства освіти і науки України : Указ Президента України від 25 квіт. 2013 р. № 240/2013 // Управління освітою. – 2013.- Липень. – № 14. – С. 35-42.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №7 (липень 2013)

kniga.png
Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [Текст] : Указ Президента України від 25 черв. 2013 р. № 344/2013 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 50. – С. 18.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №6 (червень 2013)

kniga.png
Питання Міністерства освіти і науки України [Текст] : Указ Президента України від 25 квіт. 2013 р. № 240/2013 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 34. – С. 38.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №5 (травень 2013)

kniga.png
Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2012 року : Указ Президента України від 16 трав. 2013 р. № 279 : Петрині Д. Ю., Полутренко М. С., Федоровичу Я. Т. (ІФНТУНГ) та ін. за роботу "Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України" // Урядовий кур'єр. – 2013. - 23 трав. – № 90. – С. 13.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №4 (квітень 2013)

kniga.png
Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році : наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2013 р. № 306 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 26. – С. 119.

Збір матеріалів