інфобюлетень

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 12 (грудень 2014)

kniga.png
Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році : наказ М-ва освіти і науки України від15.10.2014 р. № 1172 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 91. – С. 456.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 11 (листопад 2014)

kniga.png
Студентам стипендії від Верховної Ради : відповідний наказ М-ва освіти і науки України від 10 листоп. 2014 р. № 1286 розміщено на офіц. сайті МОН // Освіта. – 2014. - 6-12 листоп. – № 47. – С. 1.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 10 (жовтень 2014)

kniga.png
67.9(4УКР)401.121-32+001(477)
Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2014 рік : розпорядження Президента України від 24 верес. 2014 р. № 1038 // Урядовий кур'єр. – 2014. - 27 верес. – № 178. – С. 9.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 9 (вересень 2014)

kniga.png

74.484(4УКР)
Про вищу освіту : Закон України від 1 лип. 2014 р. № 1556-VII // Офіц. вісн. України. – 2014. – № 63. – С. 7-90.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 8 (серпень 2014)

kniga.png

67.9(4УКР)401.121-32+74.484к2
Про вищу освіту : Закон України від 1 лип. 2014 р. № 1556 // Голос України. – 2014. - 6 серп. – № 148. – С. 9-19.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 6-7 (червень-липень 2014)

kniga.png
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 січня 2014 року № 26 "Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації" // Бюджетна бухгалтерія. – 2014. - 7 лип. – № 25. – С. 16.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №5 (травень 2014)

kniga.png
Адаменко Я. Ярослав Адаменко: Екологічні аудитори потрібні навіть на митниці та в податковій : [про нову спец. "Екологічний контроль і аудит"] / Я. Адаменко // Студент Прикарпаття. – 2014. - Травень. – № 5. – С. 2.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №4 (квітень 2014)

kniga.png
74.484(4УКР-4ІВА)
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу оголошує конкурс на заміщення посад // Галичина. – 2014. - 29 берез. – № 47. – С. 7.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №3 (березень 2014)

kniga.png
Бугров В. Програма заходів із забезпечення якості освіти у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / В. Бугров, А. Гожик // Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні : монографія / В. Бугров, А. Гожик, К. Жданова [та ін.]. – К., 2014. – С. 144-153.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №2 (лютий 2014)

kniga.png
74.480.26
Біліченко А. Особливості викладання англійської мови наукового спрямування у немовному ВНЗ України / А. Біліченко // Вища школа. – 2013. – № 12. – С. 47-52.

Збір матеріалів