інфобюлетень

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 6 (червень 2016)

kniga.png
Про призначення державних стипендій видатним діячам науки : Указ Президента України від 10 трав. 2016 р. № 202 : [Семенцову Г. Н. - д-рові техн. наук, проф. ІФНТУНГу, заслуж. діячеві науки і техніки України] // Уряд. кур'єр. – 2016. - 31 трав. – № 101. – С. 7.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 5 (травень 2016)

kniga.png
Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) : постанова Кабінету Міністрів України від 23 берез. 2016 р. № 261 // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 29. – С. 13.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 4 (квітень 2016)

kniga.png
67.9(4УКР)401.121-32
Про призначення державних стипендій видатним діячам освіти : Указ Президента України від 13 квіт. 2016 р. № 139 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 19 квіт. – № 74. – С. 11.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 3 (березень 2016)

kniga.png
Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на 2016 рік : розпорядж. Кабінету Міністрів України від 10 берез. 2016 р. № 198 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 26 берез. – № 58. – С. 11.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 2 (лютий 2016)

kniga.png
Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26 листоп. 2015 р. № 848-VIII // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 2. – С. 19-86.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 1 (січень 2016)

kniga.png
Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2014 року : Указ Президента України від 8 груд. 2015 р. № 686 : [Семчуку Ярославу Михайловичу, д-рові техн. наук, зав. каф. ІФНТУНГ] // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 99. – C. 37-44.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 12 (грудень 2015)

kniga.png
Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2014 року : Указ Президента України від 8 груд. 2015 р. № 686 : [Семчуку Ярославу Михайловичу, д-рові техн. наук, зав. каф. ІФНТУНГ, та ін. за розроб. та впровадж. системи зменшення техноген. навантаження на території і на населення екол. криз. регіонів України] // Уряд. кур'єр. – 2015. - 12 груд. – № 233. – С. 10.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 11 (листопад 2015)

kniga.png
67.9(4УКР)401.12- 32
Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні : Указ Президента України від 16 листоп. 2015 р. № 641 // Уряд. кур'єр. – 2015. - 18 листоп. – № 215. – С. 7.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 10 (жовтень 2015)

kniga.png
Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки : Указ Президента України від 13 жовт. 2015 р. // Уряд. кур'єр. – 2015. - 17 жовт. – № 193. – С. 10.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 9 (вересень 2015)

kniga.png
Про затвердження Змін до Положення про дистанційне навчання : наказ М-ва освіти і науки України від 14.07.2015 № 761 // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 64. – С. 516-518.

Збір матеріалів