інфобюлетень

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 11 (листопад 2015)

kniga.png
67.9(4УКР)401.12- 32
Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні : Указ Президента України від 16 листоп. 2015 р. № 641 // Уряд. кур'єр. – 2015. - 18 листоп. – № 215. – С. 7.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 10 (жовтень 2015)

kniga.png
Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки : Указ Президента України від 13 жовт. 2015 р. // Уряд. кур'єр. – 2015. - 17 жовт. – № 193. – С. 10.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 9 (вересень 2015)

kniga.png
Про затвердження Змін до Положення про дистанційне навчання : наказ М-ва освіти і науки України від 14.07.2015 № 761 // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 64. – С. 516-518.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 7-8 (липень-серпень 2015)

kniga.png
Про склад Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки : Указ Президента України від 18 черв. 2015 р. № 345

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 6 (червень 2015)

kniga.png
Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо вдосконалення прийому на навчання та розміщення державного замовлення : Закон України від 23 квіт. 2015 р. № 367-VIII // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 43. – С. 10-11.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 5 (травень 2015)

kniga.png

Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка : постанова Кабінету Міністрів України від 31 берез. 2015 р. № 193 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 30. – С. 55.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 4 (квітень 2015)

kniga.png
У45
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. [Текст] : щорічник : [зб. наук. праць з економіки]. Вип. 19. Ч. 2 / Лазарович М. В., ред. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 278 с. : табл. – Бібліогр.: с. 262.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 3 (березень 2015)

kniga.png
Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам : постанова Кабінету Міністрів України від 14 січ. 2015 р. № 6 // Управління освітою. – 2015. - Лютий. – № 3. – С. 4.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 2 (лютий 2015)

kniga.png
Про затвердження Календарного плану проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році : наказ М-ва освіти і науки України від 16.12.2014 р. № 1475 // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. – 2015. – № 1. – С. 47-49.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 1 (січень 2015)

kniga.png
Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2014 року : Указ Президента України від 16 груд. 2014 р. № 936 // Урядовий кур'єр. – 2014. - 25 груд. – № 241. – С. 12.

Збір матеріалів