інфобюлетень

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 1 (січень 2016)

kniga.png
Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2014 року : Указ Президента України від 8 груд. 2015 р. № 686 : [Семчуку Ярославу Михайловичу, д-рові техн. наук, зав. каф. ІФНТУНГ] // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 99. – C. 37-44.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 12 (грудень 2015)

kniga.png
Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2014 року : Указ Президента України від 8 груд. 2015 р. № 686 : [Семчуку Ярославу Михайловичу, д-рові техн. наук, зав. каф. ІФНТУНГ, та ін. за розроб. та впровадж. системи зменшення техноген. навантаження на території і на населення екол. криз. регіонів України] // Уряд. кур'єр. – 2015. - 12 груд. – № 233. – С. 10.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 11 (листопад 2015)

kniga.png
67.9(4УКР)401.12- 32
Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні : Указ Президента України від 16 листоп. 2015 р. № 641 // Уряд. кур'єр. – 2015. - 18 листоп. – № 215. – С. 7.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 10 (жовтень 2015)

kniga.png
Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки : Указ Президента України від 13 жовт. 2015 р. // Уряд. кур'єр. – 2015. - 17 жовт. – № 193. – С. 10.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 9 (вересень 2015)

kniga.png
Про затвердження Змін до Положення про дистанційне навчання : наказ М-ва освіти і науки України від 14.07.2015 № 761 // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 64. – С. 516-518.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 7-8 (липень-серпень 2015)

kniga.png
Про склад Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки : Указ Президента України від 18 черв. 2015 р. № 345

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 6 (червень 2015)

kniga.png
Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо вдосконалення прийому на навчання та розміщення державного замовлення : Закон України від 23 квіт. 2015 р. № 367-VIII // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 43. – С. 10-11.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 5 (травень 2015)

kniga.png

Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка : постанова Кабінету Міністрів України від 31 берез. 2015 р. № 193 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 30. – С. 55.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 4 (квітень 2015)

kniga.png
У45
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. [Текст] : щорічник : [зб. наук. праць з економіки]. Вип. 19. Ч. 2 / Лазарович М. В., ред. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 278 с. : табл. – Бібліогр.: с. 262.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 3 (березень 2015)

kniga.png
Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам : постанова Кабінету Міністрів України від 14 січ. 2015 р. № 6 // Управління освітою. – 2015. - Лютий. – № 3. – С. 4.

Збір матеріалів