інфобюлетень

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 4 (квітень 2017)

kniga.png
Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року : Указ Президента України від 7 квіт. 2017 р. № 101 : [Ляху Михайлу Михайловичу, канд. техн. наук, проф. ІФНТУНГ та ін. за роботу "Підвищення ефективності розробки родовищ вуглеводнів на основі використання компресор. устаткування нового покоління"] // Уряд. кур'єр. – 2017. –11 квіт. – № 68. – С. 17.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 3 (березень 2017)

kniga.png
Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам : наказ М-ва освіти і науки України від 06.02.2017 р. № 174 // Офіц. вісн. України. – 2017. – № 18. – С. 451.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 2 (лютий 2017)

kniga.png
Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 28 груд. 2016 р. № 1045 // Офіц. вісн. України. – 2017. –
№ 4. – С. 517.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 1 (січень 2017)

kniga.png
Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 28 груд. 2016 р. № 1045 // Уряд. кур'єр. – 2016. – 31 груд. –
№ 249. – С. 31-32

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 12 (грудень 2016)

kniga.png
Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо працевлаштування випускників : Закон України від 6 жовт. 2016 р. № 1662-VIII // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 92. – С. 9-10.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 11 (листопад 2016)

kniga.png
Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2016 року : Указ Президента України від 17 листоп. 2016 р. № 509 : [Біщаку Роману Теодоровичу - канд. техн. наук, доц. ІФНТУНГ та ін.] // Уряд. кур'єр. – 2016. - 22 листоп. – № 219. – С. 10.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № (10 жовтень 2016)

kniga.png
Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівника освіти : Указ Президента України від 1 жовт. 2016 р. № 427 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 12 жовт. – № 192. – С. 11.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 9 (вересень 2016)

kniga.png
Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти : Закон України від 14 черв. 2016 р. № 1415 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 8 верес. – № 168. – С. 11.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 8 (серпень 2016)

kniga.png
Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : Закон України від 14 черв. 2016 р. № 1415-VIII // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 54. – С. 12-13.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 7 (липень 2016)

kniga.png
Питання Державної премії України в галузі науки і техніки : Указ Президента України від 31 трав. 2016 р. № 230/2016 // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 44. – С. 28-30.

Збір матеріалів