інфобюлетень

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 11 (листопад 2016)

kniga.png
Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2016 року : Указ Президента України від 17 листоп. 2016 р. № 509 : [Біщаку Роману Теодоровичу - канд. техн. наук, доц. ІФНТУНГ та ін.] // Уряд. кур'єр. – 2016. - 22 листоп. – № 219. – С. 10.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № (10 жовтень 2016)

kniga.png
Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівника освіти : Указ Президента України від 1 жовт. 2016 р. № 427 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 12 жовт. – № 192. – С. 11.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 9 (вересень 2016)

kniga.png
Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти : Закон України від 14 черв. 2016 р. № 1415 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 8 верес. – № 168. – С. 11.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 8 (серпень 2016)

kniga.png
Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : Закон України від 14 черв. 2016 р. № 1415-VIII // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 54. – С. 12-13.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 7 (липень 2016)

kniga.png
Питання Державної премії України в галузі науки і техніки : Указ Президента України від 31 трав. 2016 р. № 230/2016 // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 44. – С. 28-30.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 6 (червень 2016)

kniga.png
Про призначення державних стипендій видатним діячам науки : Указ Президента України від 10 трав. 2016 р. № 202 : [Семенцову Г. Н. - д-рові техн. наук, проф. ІФНТУНГу, заслуж. діячеві науки і техніки України] // Уряд. кур'єр. – 2016. - 31 трав. – № 101. – С. 7.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 5 (травень 2016)

kniga.png
Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) : постанова Кабінету Міністрів України від 23 берез. 2016 р. № 261 // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 29. – С. 13.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 4 (квітень 2016)

kniga.png
67.9(4УКР)401.121-32
Про призначення державних стипендій видатним діячам освіти : Указ Президента України від 13 квіт. 2016 р. № 139 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 19 квіт. – № 74. – С. 11.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 3 (березень 2016)

kniga.png
Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на 2016 рік : розпорядж. Кабінету Міністрів України від 10 берез. 2016 р. № 198 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 26 берез. – № 58. – С. 11.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 2 (лютий 2016)

kniga.png
Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26 листоп. 2015 р. № 848-VIII // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 2. – С. 19-86.

Збір матеріалів