інфобюлетень

Інформація з проблем вищої школи №3 (березень 2011)

kniga.png
74.580.252.2
Про перелік навчально-наочних посібників, електронних засобів навчального і загального призначення та ін., рекомендованих для використання у 2010/11 навчальному році [Текст] : додаток до листа М-ва освіти і науки України від 11.01.2011 р. №1/9-11 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2011. – №4-5-6. – С.3-34.

Інформація з проблем вищої школи №2 (лютий 2011)

kniga.png
74.04(4УКР)
Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників [Текст] : лист М-ва освіти і науки України від 06.01.2011 р. №1/9-6 // Бюджетна бухгалтерія. – 2011.- 31 січ. – №4. – С. 18.

Інформація з проблем вищої школи №1(січень 2011)

kniga.png
74.584(4УКР)
Про призначення Зайцевої І.П. директором Українського центру оцінювання якості освіти [Текст] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 січ. 2011 р. №6-р // Освіта України. – 2011. - 11 січ. – №1-2. – С.1.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 7 (липень 2019)

kniga.png
Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти : наказ М-ва освіти і науки України від 23 квіт. 2019 р. № 536 // Офіц. вісн. України. – 2019. – № 45. – С. 166-169.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 7 (липень 2019)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

37.014.3(094)
Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти : наказ М-ва освіти і науки України від 23 квіт. 2019 р. № 536 // Офіц. вісн. України. – 2019. – № 45. – С. 166-169.

378.091:001.89(094)
Про затвердження Положення про Раду проекторів з наукової роботи : наказ МОН України від. 22.05.2019 № 700 // Інформ. зб. для освітян. – 2019. – № 6. – С. 61-63.

378(477)

Збір матеріалів