інфобюлетень

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 9 (вересень 2018)

kniga.png
Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році : розпорядж. Кабінету Міністрів України від 5 верес. 2018 р. № 647-р // Уряд. кур'єр. – 2018. - 18 верес. – № 174. – С. 6.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 8 (серпень 2018)

kniga.png
Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня : наказ М-ва освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2018. – № 6. – С. 8.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 7 (липень 2018)

kniga.pngБатанов О. Повертаючись до проекту наказу "Про затвердження змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 7.10 2012 № 1112" / О. Батанов // Голос України. – 2018. - 12 лип. –
№ 125. – С. 5.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 6 (червень 2018)

kniga.png
Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти : розпорядж. Кабінету Міністрів від 6 черв. 2018 р. № 391-р // Уряд. кур'єр. – 2018. – 12 черв. – № 109. – С. 7.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 5 (травень 2018)

kniga.png
Погребняк В. Закон України "Про вищу освіту": практика імплементації / В. Погребняк, О. Дашковська, А. Солоденко // Вища шк. – 2018. – № 3. – С. 7-17.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 4 (квітень 2018)

kniga.png
Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти : Закон України від 27 лют. 2018 р. № 2300 // Голос України. – 2018. - 24 берез. – № 56. – С. 6.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 3 (березень 2018)

kniga.png
001(477)(094)
Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти і науки : Указ Президента України від 19 лют. 2018 р. № 36 // Уряд. кур'єр. – 2018. - 23 лют. – № 38. – С. 4.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 1-2 (лютий 2018)

kniga.png
Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти і науки : Указ Президента України від 19 лют. 2018 р. № 36 // Уряд. кур'єр. – 2018. - 23 лют. – № 38. – С. 4.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 12 (грудень 2017)

kniga.png
Порядок висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії України в галузі освіти та оформлення подань про висування кандидатів (колективів), документів та матеріалів щодо кандидатів (колективів), які подаються суб'єктами висування : затв. Постановою Комітету з Держ. премії України в галузі освіти від 27 жовт. 2016 р. № 1 ( в редакції Постанови Комітету з Держ. премії України в галузі освіти від 24 листоп. 2017 р. № 1) // Освіта України. – 2017. - 25 груд. – № 50. – С. 12-13.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 11 (листопад 2017)

kniga.png
Економічна активність населення Івано-Франківської області [Текст] : стат. зб. / Макар Ю. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2017. – 146 с.

Збір матеріалів