інфобюлетень

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 2 (лютий 2019)

kniga.png
Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти : наказ МОН України від 11.10.2018 № 1096 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2019. – № 1. – С. 10-95.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 1 (січень 2019)

kniga.png

Про внесення зміни до статті 80 Закону України "Про освіту" щодо забезпечення освітнього процесу належними умовами для праці та здобуття освіти : Закон України від 20 груд. 2018 р. № 2661-VIII // Уряд. кур'єр. – 2019. – 22 січ. – № 13. – С. 4.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 12 (грудень 2018)

kniga.png
Про призначення державних стипендій видатним діячам науки : Указ Президента України від 14 груд. 2018 р. № 426/2018 // Уряд. кур'єр. – 2018. - 19 груд. – № 240. – С. 16.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 11 (листопад 2018)

kniga.png
Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти. : наказ М-ва освіти і науки України від 07.08.2018 № 831 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2018. – № 10. – С. 81-88.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 10 (жовтень 2018)

kniga.png
Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг: Закон України № 2541-VIIІ від 6 верес. 2018 р. // Голос України. – 2018. - 12 жовт. – № 193. – С. 4-5.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 9 (вересень 2018)

kniga.png
Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році : розпорядж. Кабінету Міністрів України від 5 верес. 2018 р. № 647-р // Уряд. кур'єр. – 2018. - 18 верес. – № 174. – С. 6.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 8 (серпень 2018)

kniga.png
Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня : наказ М-ва освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2018. – № 6. – С. 8.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 7 (липень 2018)

kniga.pngБатанов О. Повертаючись до проекту наказу "Про затвердження змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 7.10 2012 № 1112" / О. Батанов // Голос України. – 2018. - 12 лип. –
№ 125. – С. 5.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 6 (червень 2018)

kniga.png
Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти : розпорядж. Кабінету Міністрів від 6 черв. 2018 р. № 391-р // Уряд. кур'єр. – 2018. – 12 черв. – № 109. – С. 7.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 5 (травень 2018)

kniga.png
Погребняк В. Закон України "Про вищу освіту": практика імплементації / В. Погребняк, О. Дашковська, А. Солоденко // Вища шк. – 2018. – № 3. – С. 7-17.

Збір матеріалів