інфобюлетень

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 12 (грудень 2017)

kniga.png
Порядок висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії України в галузі освіти та оформлення подань про висування кандидатів (колективів), документів та матеріалів щодо кандидатів (колективів), які подаються суб'єктами висування : затв. Постановою Комітету з Держ. премії України в галузі освіти від 27 жовт. 2016 р. № 1 ( в редакції Постанови Комітету з Держ. премії України в галузі освіти від 24 листоп. 2017 р. № 1) // Освіта України. – 2017. - 25 груд. – № 50. – С. 12-13.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 11 (листопад 2017)

kniga.png
Економічна активність населення Івано-Франківської області [Текст] : стат. зб. / Макар Ю. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2017. – 146 с.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 10 (жовтень 2017)

kniga.png
Про освіту : Закон України від 5 верес. 2017 р. № 2145 // Уряд. кур'єр. – 2017. - 4 жовт. – № 186. –
С. 9-19.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 9 (вересень 2017)

kniga.png
Про освіту : Закон України від 5 верес. 2017 р. № 2145 // Голос України. – 2017. - 27 верес. – № 178-179. – С. 10-22.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 8 (серпень 2017)

kniga.png
Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг : Закон України від 23 трав. 2017 р. № 2053-VIII // Офіц. вісн. України. – 2017. – № 56. – C. 7-8.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 6 (червень 2017)

kniga.png
Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки : Указ Президента України від 18 трав. 2017 р. № 135/2017 // Освіта. – 2017. - 24 трав.-1 черв. – № 21-22. – С. 1.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 5 (травень2017)

kniga.png
Про відзначення 100-річчя Національної академії наук України : Указ Президента України від 18 трав. 2017 р. № 136 // Уряд. кур'єр. – 2017. - 23 трав. – № 93. – С. 4.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 4 (квітень 2017)

kniga.png
Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року : Указ Президента України від 7 квіт. 2017 р. № 101 : [Ляху Михайлу Михайловичу, канд. техн. наук, проф. ІФНТУНГ та ін. за роботу "Підвищення ефективності розробки родовищ вуглеводнів на основі використання компресор. устаткування нового покоління"] // Уряд. кур'єр. – 2017. –11 квіт. – № 68. – С. 17.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 3 (березень 2017)

kniga.png
Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам : наказ М-ва освіти і науки України від 06.02.2017 р. № 174 // Офіц. вісн. України. – 2017. – № 18. – С. 451.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 2 (лютий 2017)

kniga.png
Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 28 груд. 2016 р. № 1045 // Офіц. вісн. України. – 2017. –
№ 4. – С. 517.

Збір матеріалів