інфобюлетень

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 8 (серпень 2019)

kniga.png

Про фахову вищу освіту : Закон України від 6 черв. 2019 р. № 2745-VII // Уряд. кур'єр. – 2019. - 31 лип. – № 144. – С. 5-15.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 7 (липень 2019)

kniga.png
Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти : наказ М-ва освіти і науки України від 23 квіт. 2019 р. № 536 // Офіц. вісн. України. – 2019. – № 45. – С. 166-169.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 6 (червень 2019)

kniga.png
Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти : розпорядж. Кабінету Міністрів від 6 черв. 2018 р. № 391-р // Уряд. кур'єр. – 2018. – 12 черв. – № 109. – С. 7.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 5 (травень 2019)

kniga.png
Денисенко Г. До вишу за інженерною освітою - це перспективно / Г. Денисенко // Землевпоряд. вісн. – 2019. – № 4. – С. 20-23.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 4 (квітень 2019)

kniga.png
Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії : постанова Кабінету Міністрів України 06.03.2019р. №167 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2019. – № 3. – С. 53-70.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 3 (березень 2019)

kniga.png
Інструкція з оформлення і подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук // Голос України. – 2019. - 16 берез. – № 52. – С. 12.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 2 (лютий 2019)

kniga.png
Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти : наказ МОН України від 11.10.2018 № 1096 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2019. – № 1. – С. 10-95.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 1 (січень 2019)

kniga.png

Про внесення зміни до статті 80 Закону України "Про освіту" щодо забезпечення освітнього процесу належними умовами для праці та здобуття освіти : Закон України від 20 груд. 2018 р. № 2661-VIII // Уряд. кур'єр. – 2019. – 22 січ. – № 13. – С. 4.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 12 (грудень 2018)

kniga.png
Про призначення державних стипендій видатним діячам науки : Указ Президента України від 14 груд. 2018 р. № 426/2018 // Уряд. кур'єр. – 2018. - 19 груд. – № 240. – С. 16.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 11 (листопад 2018)

kniga.png
Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти. : наказ М-ва освіти і науки України від 07.08.2018 № 831 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2018. – № 10. – С. 81-88.

Збір матеріалів